Hoogleraar Financiële Geschiedenis Oscar Gelderblom is één van de zes Utrechtse Vici-winnaars

Zes miljoenenbeurzen naar Utrecht

Body: 

Zes Utrechtse wetenschappers krijgen een Vici-beurs van anderhalf miljoen euro.  Onderzoeksfinancier NWO biedt dit jaar 36 onderzoekers de mogelijkheid hun eigen onderzoeksgroep uit te bouwen.

Zes Utrechtse wetenschappers krijgen een Vici-beurs van anderhalf miljoen euro.  Onderzoeksfinancier NWO biedt dit jaar 36 onderzoekers de mogelijkheid hun eigen onderzoeksgroep uit te bouwen.

Innovatiewetenschapper Koen Frenken, historicus Oscar Gelderblom en fysicus André Mischke zijn drie van de gelukkigen. Daarnaast zijn UMC Utrecht-onderzoekers Madelon Maurice, Linde Meyaard en Jeroen Pasterkamp in de prijzen gevallen. Zij krijgen de komende vijf jaar de gelegenheid hun onderzoek uit te breiden.

De Vici is een van de grootste persoonsgebonden subsidies voor wetenschappers in Nederland. Het is onderdeel van de Vernieuwingsimpuls waarmee NWO de ontwikkeling van onderzoekstalent wil stimuleren. Dit jaar dienden in totaal 216 onderzoekers een voorstel in. Daarvan zijn er nu 36 beloond. Dat komt neer op een toekenningspercentage van 17 procent.

Van alle Vici-subsidies die in de periode 2002 tot en met 2015 zijn toegekend, ging 17 procent naar Utrechtse onderzoekers: 68 van de 393 subsidies. Dit is het hoogste percentage én aantal onder de Nederlandse universiteiten.

 

Beschrijving van de Utrechtse projecten:

Koen Frenken doet onderzoek naar doorbraken in wetenschap, technologie en de kunsten. De centrale vraag is of mensen die in hun leven door heel verschillende personen zijn beïnvloed, ook het meest creatief zijn. Dit wordt getest met databestanden van wetenschappelijke publicaties, octrooien, nieuwe bedrijven, technische artefacten, en professionele carrières.

Oscar Gelderblom onderzoekt het financieringsgedrag van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf sinds 1750 om te bepalen hoe banken, overheden en ondernemers zelf daaraan bijdroegen. De achterliggende gedachte is dat samenlevingen beter functioneren als bedrijven tegen lage kosten kunnen betalen, lenen, sparen en verzekeren. 

Madelon Maurice kijkt naar het vermogen van stamcellen om weefsels te vernieuwen en repareren. Dit wordt nauwkeurig gereguleerd door signalen uit de omgeving. Deze signalen worden vaak ‘misbruikt’ door kankercellen tijdens tumorgroei. De onderzoekers willen begrijpen hoe stamcellen deze signalen opvangen en verwerken, om beter te kunnen ingrijpen in deze processen in weefselreparatie en kanker.

Linde Meyaard heeft een nieuw eiwit ontdekt dat te heftige afweerreacties op bacteriën tempert. Mensen zonder dit eiwit hebben een verhoogde kans op eczeem. De vraag is op welke manier dit eiwit de huid rustig houdt en hoe eczeem kan worden voorkomen.

André Mischke onderzoekt de quark-gluonplasmatoestand waarin het jonge, evoluerende heelal zich bevond net na de oerknal. Hij richt zich op het bestuderen van de dynamische eigenschappen van deze fundamentele materie, die ook voor een heel kort moment ontstaat wanneer in het laboratorium atoomkernen bij zeer hoge energie op elkaar botsen.

Jeroen Pasterkamp bestudeert hoe eiwitten een ‘kaart’ vormen die de aanleg van zenuwvezelverbindingen reguleert. Onze hersenen bevatten 100 miljard zenuwcellen die elk ongeveer duizend verbindingen maken. Deze verbindingen worden aangelegd tijdens de embryonale ontwikkeling volgens een ‘wegenkaart’ die bestaat uit een code van eiwitten. 

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail