UU'ers met een lintje en Yvonne van Rooy, foto Wieke Eefting

Zeven lintjes voor de Universiteit Utrecht

Body: 

Zeven medewerkers van de Universiteit Utrecht hebben zojuist een lintje opgespeld gekregen door collegevoorzitter Yvonne van Rooy. De feestelijke gelegenheid vond plaats in het Academiegebouw.

De versierselen gingen naar de hoogleraren Hans Clevers, Gün Semin, Rinus Wortel en Freek van Sluijs, OBP’er Kootje Willemse-van Spanje en de twee vrijwilligers Paula van Gestel-van het Schip en Hans van ’t Erve.

Zeven medewerkers van de Universiteit Utrecht hebben zojuist een lintje opgespeld gekregen door collegevoorzitter Yvonne van Rooy. De feestelijke gelegenheid vond plaats in het Academiegebouw.

De versierselen gingen naar de hoogleraren Hans Clevers, Gün Semin, Rinus Wortel en Freek van Sluijs, OBP’er Kootje Willemse-van Spanje en de twee vrijwilligers Paula van Gestel-van het Schip en Hans van ’t Erve.

Hans Clevers mag zich nu Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw noemen. Clevers is per 1 juni president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, als opvolger van Robbert Dijkgraaf. Hij blijft nog twee dagen per week onderzoek doen bij het Hubrecht Instituut waar hij nu nog directeur van is. 

Clevers doet onderzoek op het gebied van kanker- en stamcelonderzoek en won daarmee vrijwel alle grote prijzen die er in de wetenschap gehaald kunnen worden, zoals de Spinozaprijs, de Louis Jeantet-prijs voor Geneeskunde, de Meyenburg prijs voor kankeronderzoek en de Heinekenprijs voor Geneeskunde.

Ook Rinus Wortel mag nu door het leven als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De professor bij de faculteit Geowetenschappen heeft vele wetenschappelijke onderscheidingen gekregen voor zijn onderzoek op het terrein van de Geofysica en platentektoniek. Onlangs ontving hij de Van Waterschoot-Van der Grachtpenning, het hoogste eerbewijs in Nederland binnen de aardwetenschappen. Wortel heeft zich in Utrecht ingezet voor een krachtenbundeling van de geowetenschappen, maar gold ook buiten de universiteit als bruggenbouwer. Zo was hij mede-oprichter van de nationale Onderzoekschool Vening Meinesz en van de nationale toponderzoekschool ISES, The Integrated Solid Earth Sciences.

Paula van Gestel-van het Schip heet nu Officier in de Orde van Oranje Nassau. Zij is jaren als vrijwilliger verbonden geweest aan de afdeling Historische Cartografie, en dan vooral het onderzoeksprogramma Explokart, van de faculteit Geowetenschappen. De historische kaarten zijn van grote betekenis voor de internationale reputatie van de Universiteit Utrecht. Explokart ontsluit al 25 jaar lang dit Nederlandse cartografische erfgoed. Van Gestel heeft zich verdienstelijk gemaakt in het verwerven van externe financiering die de uitgave van de reeks Utrecht Studies in the History of Carthography mogelijk maakte.

Prof.dr. Gün Semin oftewel Officier in de Orde van Oranje Nassau. De hoogleraar Sociale Psychologie deed onderzoek naar taal en sociale relaties, waarin hij gebruik maakte van geavanceerd hersenonderzoek. Daarmee was hij bepalend voor de richting die de sociale psychologie is ingeslagen. Semin begon zijn wetenschappelijke carrière in het Turkse Istanbul. Sinds 2008 is hij als Akademiehoogleraar vanuit de KNAW verbonden aan de Universiteit Utrecht. Semin stond aan de basis van het Kurt Lewin Instituut voor postdoctoraal onderwijs waarvan hij de eerste directeur was. Dit interuniversitaire instituut levert jaarlijks zo’n 25 promovendi af.

Freek van Sluijs is nu Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De hoogleraar chirurgie van het kleine huisdier heeft zich intensief beziggehouden met het veterinair onderwijs, vooral met de implementatie van vernieuwingen in het curriculum van de faculteit Diergeneeskunde. Als vicedecaan Onderwijs heeft Van Sluijs zich ingespannen voor de researchmaster One health, one medicine, die samen met de faculteiten Geneeskunde en Bètawetenschappen is vormgegeven. Als lid van de Raad voor Dierenaangelegenheden heeft hij het ministerie van Landbouw geadviseerd, onder meer over het welzijn van gezelschapsdieren.

Hans van ’t Erve heeft het lintje opgespeld gekregen van Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van ‘t Erve is sinds 2004 vrijwilliger bij museum en sterrenwacht Sonnenborgh. Hij houdt zich daar bezig met de totale restauratie en beschrijving van de zonnespectrograaf; deze zonnekijker is door de vermaarde hoogleraar Minnaert in 1924 op Sonnenborgh geïnstalleerd. De reparatie van de oude en ingewikkelde mechaniek vraagt om een soort aanpak waarin de moderne techniek niet meer voorziet. Van ‘t Erve kon echter gebruik maken van de kennis en vaardigheden vanuit zijn vroegere werk bij Philips als mechano-elektrotechnicus, waar hij in 1992 met pensioen ging.

Ook Kootje Willemse-van Spanje is nu Lid in de Orde van Oranje Nassau. Willemse was op diverse terreinen binnen de faculteit Sociale Wetenschappen werkzaam bij de vakgroep Culturele Antropologie en bij de Interuniversitaire Researchschool CERES. Haar ondersteuning was zo belangrijk en invloedrijk dat ze in feite beleidsbepalend was: als budgetbewaker voor de bestuurders, ondersteuner van wetenschappers of als steun en toeverlaat voor de studenten verenigd in studievereniging Djembé.

Facebook Twitter Whatsapp Mail