Zorgen om privacy docenten Geesteswetenschappen

Body: 

Een nieuwe manier van digitaal evalueren van cursussen mag niet leiden tot schending van de privacy van docenten. Dat vindt de personeelsgeleding van de faculteitsraad Geesteswetenschappen

Een nieuwe manier van digitaal evalueren van cursussen mag niet leiden tot schending van de privacy van docenten. Dat vindt de personeelsgeleding van de faculteitsraad Geesteswetenschappen. 

Studenten van de faculteit Geesteswetenschappen vullen sinds kort hun cursusevaluatie in via een nieuwe digitaal systeem, Caracal. De introductie van Caracal ging gepaard met enkele wijzigingen in de evaluatieprocedure die bij personeelsleden in de faculteitsraad tot bedenkingen leiden.

Zo kunnen studenten die aan een bepaalde cursus deelnemen ook de (anonieme) antwoorden van medecursisten op open vragen inzien. Voorheen waren alleen de computeranalyses van de antwoorden op  gesloten vragen zichtbaar voor deze groep studenten.

In faculteitsraadsvergaderingen vroegen raadsleden eerder al naar de consequenties van deze verandering. Wat betekent het bijvoorbeeld voor een docent als de antwoorden op open vragen publiek worden, al is het maar bij mede-cursisten? De ervaring is dat er juist bij de open vragen nog wel eens wat ongenuanceerde taal wordt uitgeslagen.

Volgens het faculteitsbestuur is een zo groot mogelijke openbaarheid bij cursusevaluaties gewenst. Studenten zullen meer geneigd zijn de enquêtes in te vullen als ze zien dat er daadwerkelijk wat met meningen en ervaringen wordt gedaan. Een grotere respons maakt de resultaten meer valide, waardoor ze bruikbaarder zouden zijn om het onderwijs te verbeteren.

Decaan Wiljan van den Akker sprak bovendien de verwachting uit dat studenten zich juist fatsoenlijker uitdrukken wanneer ze weten dat hun mening gepubliceerd wordt.

De personeelsleden in de faculteitsraad zijn nog niet overtuigd. In een notitie (pdf) vragen zij het bestuur deze week om de verzekering dat de privacy van de medewerkers voldoende beschermd blijft.

De notitie gaat gepaard aan een brief van hoogleraar Huub van den Bergh (zie ook hier). Hij heeft grote moeite met een systeem waarbij zijns inziens “shaky” evaluatiegegevens aan studenten kenbaar worden gemaakt.

De mate van openbaarheid van cursusevaluaties is al langer een discussiepunt binnen de faculteit Geesteswetenschappen. Drie jaar geleden protesteerde toenmalig raadslid Ernst-Otto Onnasch tegen de beslissing van het faculteitsbestuur om de antwoorden op de gesloten vragen zichtbaar te maken voor studenten die de betreffende cursus hadden gevolgd. Destijds vonden universitaire juristen dat er niets mis was met dat facultaire beleid.

De personeelsleden maken zich overigens niet alleen zorgen over de privacy van collega’s. Zij willen ook graag weten wat de nieuwe werkwijze betekent voor de opleidingscommissies. Binnen Caracal reageren docenten rechtstreeks op de bevindingen van de studenten. In het oude systeem maakte de opleidingscommissie vaak eerst een samenvatting van de resultaten. Komt de opleidingscommissie straks niet als “mosterd na de maaltijd”, vragen de faculteitsraadsleden zich af.

Caracal wordt overigens al geruime tijd gebruikt binnen de faculteit Bètawetenschappen en het University College Utrecht. Sinds twee jaar maken alle bèta-opleidingen gebruik van het systeem van cursusevaluaties. Opleidingen bepalen zelf welke antwoorden zij voor welke doelgroepen openstellen. De opleiding Informatica hanteert daarbij in het geheel geen restricties. Alle antwoorden van studenten alsmede de reacties van docenten zijn voor een ieder in te zien, ook als je de cursus niet volgde.

Facebook Twitter Whatsapp Mail