Zwarte lijst voor afstudeerbedrijven ook bij andere bètamasters

Body: 

Een tiental masterstudies van de bètafaculteit geven een signaal af naar bedrijven die stagiairs voor het afstuderen een baan aanbieden. Zij volgen het voorbeeld van de master Business Informatics en doen onbetrouwbare stageadressen in de ban.

Het “wegkopen” van masterstudenten is een groot probleem voor de tweejarige master voor Informatiekundigen Business Informatics, zo schreef DUB deze week. De opleiding stelde daarom een zwarte lijst op van bedrijven die niet langer hoeven te rekenen op Utrechtse stagiairs.

Navraag leert dat andere ict-masters in veel mindere mate last hebben van opdringerige bedrijven, mogelijk omdat hun afstudeerbedrijven minder dan bij Business Informatics in de commerciële hoek te vinden zijn. 

Toch zegt de overkoepelende Graduate School of Natural Sciences (GSNS) dat de zwarte lijst een goed idee is voor alle elf Utrechtse masteropleidingen in de wiskunde, informatica, chemie en natuurkunde. De invoering van zo'n lijst bij elke opleiding is een van de maatregelen die de School wil nemen om ervoor te zorgen dat meer masterstudenten op tijd gaan afstuderen.

Op dit moment studeert ongeveer een kwart van de studenten van de elf studies binnen twee jaar af en ongeveer driekwart binnen drie jaar. Een commissie die voor het universiteitsbestuur plannen voor vernieuwing van de masters beoordeelde, vond deze rendementen te laag. Zij wilde horen hoe de GSNS meer studenten op tijd naar de eindstreep denkt te gaan loodsen.

Volgens Twan Maintz, secretaris van de GSNS, laat een analyse van de problematiek zien dat veel vertraagde studenten van de elf masteropleidingen helemaal niet slecht studeren.

Een deel van deze studenten studeert juist langer omdat ze extra gemotiveerd zijn en meer uitdaging zoeken.“Ze doen bijvoorbeeld twee studies, halen meer studiepunten dan nodig of stellen hun afstuderen uit omdat ze dichtbij een publicatie zitten. De cijfers lijken misschien slecht, maar als je beter kijkt zie je dat het vaak gaat om uitstekende studenten.”

Daarnaast lopen studenten in sommige gevallen vertraging op omdat ze zo goed presteren binnen bedrijven dat ze een voltijdsbaan of een goedverdienende bijbaan krijgen aangeboden. 

Ook Maintz ziet dat de afstudeerfase vaak een struikelblok isHet actief benaderen van studenten die langere tijd geen studiepunten halen of niets meer van zich laten horen, zoals Informatiekunde dat doet, staat daarom eveneens in de verbeterplannen van de GSNS.

In de toekomst zullen afstudeerders zich moeten gaan houden aan van te voren opgestelde tijdschema’s. “We willen dat traject in overzienbare stukken hakken.” Als stok achter de deur wil de GSNS studenten die zonder reden of toestemming studievertraging oplopen een lager cijfer geven."

In de voorlichting moeten studenten er ten slotte beter van worden doordrongen dat er maar beperkt tijd is voor bijbanen of andere nevenwerkzaamheden.

Facebook Twitter Whatsapp Mail