Geef de medewerkers meer vertrouwen

Body: 

In het strategisch plan staat dat de universiteit wil sturen op vertrouwen en verantwoordelijkheid. Heel mooi, menen Arne Smeels van de UB en Elzelien van Buuren vanhet University College, maar in de praktijk loop je al leidinggevende snel tegen grenzen op. Samen met andere MD-pioniers die een tweejarig managementprogramma volgden, stelden ze een manifest op. Zij leggen uit waarom.

In september 2016 presenteerde het College van Bestuur het Strategisch Plan 2016-2020. Als leidinggevenden waren wij blij verrast met de gestelde ambities op het gebied van leiderschap, resultaatgerichtheid en vertrouwen.

In de dagelijkse uitoefening van onze functie proberen wij namelijk al te sturen op resultaat en vertrouwen, vanuit de overtuiging dat wij op die manier ruimte maken voor de professionaliteit van medewerkers in een academische omgeving. We hebben ook gemerkt dat dat binnen de bestaande cultuur niet altijd werkt, omdat we al snel aanlopen tegen grenzen van regelgeving, controlemechanismen en hiërarchie en mandaten.

In oktober 2016 hebben wij in het kader van het MD-pionierprogramma, een tweejarig programma op het gebied van management development voor leidinggevenden, met twee andere collega’s een conferentie rond het thema leiderschap en sturen door vertrouwen georganiseerd. We wilden met andere leidinggevenden in gesprek over leiderschap, geïnspireerd door goede voorbeelden elders.

De belangstelling voor de conferentie was enorm. We hebben gezien dat er een grote groep leidinggevenden zoekt naar manieren om leiding te geven op basis van vertrouwen. We hebben ook geconstateerd dat die groep, net als wij, daarbij tegen grenzen aanloopt.

Voor het realiseren van de ambities uit het strategisch plan is een cultuuromslag nodig. Dat begint met mensen die ruimte durven nemen om te experimenteren. Mensen die tegen status quo in durven gaan, die grenzen oprekken, die tegen de haren instrijken.

Wij vinden dat we binnen onze eigen werkomgeving het sturen op resultaat en vertrouwen zoveel mogelijk moeten toepassen, en dat we de grenzen die we daarbij tegenkomen steeds opnieuw en vanuit diezelfde principes ter discussie moeten stellen.

Om die reden hebben wij, als MD-pioniers, met collega’s een manifest opgesteld waarin we ons uitspreken voor  leiderschap door vertrouwen. Het strategisch plan bevat de ambities die van boven komen. Dit initiatief komt van onderen, met dezelfde waarden als uitgangspunt. Als die twee elkaar vinden kan de UU de ambities waarmaken. We roepen daarom iedereen op om het manifest te onderschrijven.

Facebook Twitter Whatsapp Mail