Geef studenten al boete na één jaar uitloop

Body: 

De meeste langstudeerders doen te lang over hun studie omdat ze teveel in de sociëteit hangen of onvoldoende zelfdiscipline hebben. Student Rutger Schimmel vindt dat het kabinet Rutte studenten al na één jaar uitloop 3000 euro extra collegegeld moeten laten betalen. En dan geen boete voor de universiteiten.

 

De meeste langstudeerders doen te lang over hun studie omdat ze teveel in de sociëteit hangen of onvoldoende zelfdiscipline hebben. Student Rutger Schimmel vindt dat het kabinet Rutte studenten al na één jaar uitloop 3000 euro extra collegegeld moeten laten betalen. En dan geen boete voor de universiteiten.

 

Plichtsgetrouw ging ik afgelopen week richting Den Haag om daar te protesteren tegen de kabinetsmaatregelen op gebied van hoger onderwijs. Het was een grote teleurstelling. Mijn medestudenten protesteerden niet tegen de financiële strop die universiteiten om de nek krijgen als zij beboet worden voor langstudeerders. Zij protesteerden tegen de boete die zijzelf krijgen als ze langer dan twee jaar uitloop hebben.

 

Ik vraag mij af: waarom moet je in hemelsnaam zeven jaar doen over een studie van vier jaar? Een veelgehoord excuus is bestuurswerk. Maar de meeste bestuursfuncties – penningmeester bij de studievereniging, lid van de medezeggenschapsraad – zijn goed te combineren met fulltime studie. Het vereist alleen wat harder werken en wat minder drinken. Gezien de ervaring en voldoening die bestuurswerk oplevert, is dat allerminst een straf.

 

Bij sommige functies – preses van een grote vereniging, lid van de universiteitsraad – moet de studie op een lager pitje gezet worden. Daarvoor moet een prijs betaald worden: namelijk de drieduizend euro extra voor het jaar uitloop. Is dit een hoge prijs? Door een ‘zware’ bestuursfunctie ontwikkel je competenties die elke euro waard zijn. Drieduizend euro is dan geen boete, maar een investering in je toekomst.

 

Naast bestuurswerk wordt vaak de tweede studie te berde gebracht. Nu is het al mogelijk om bijvoorbeeld de bachelors wiskunde en natuurkunde allebei in drie jaar te halen. Waarom kan dat niet bij rechten en wijsbegeerte? Dat kan zeker, zult u zeggen, maar een bestuursfunctie erbij levert dan zeker uitloop op. Dat hoeft geen obstakel te zijn. Een goede bestuursfunctie en twee bachelors op je cv, dat is nog meer investering in je toekomst.

 

De meeste langstudeerders worden geen preses en doen geen tweede studie. Ze hebben uitloop omdat ze teveel in de sociëteit hangen of niet de zelfdiscipline hebben om op tijd voor tentamens te gaan leren. Waarom moet de samenleving hun lamlendigheid bekostigen? Sowieso zijn wij als academici al degenen die het meest profiteren van ons diploma. Het is al onfair dat alleen wij direct de vluchten plukken van een investering die door anderen is gedaan.

 

Wij kunnen de grote investering hooguit rechtvaardigen door wat wij geleerd hebben, in te zetten voor verbetering van de samenleving. Barhangen en doubleren brengt geen verbetering; het is juist een extra belasting op de schouders van een onderwijssysteem dat al bijna door de knieën zakt. Daar aan bijdragen is zowel inefficiënt als immoreel.

 

Men zegt dat gedoogpartij PVV met alle bezuinigingen de Nederlandse cultuur ombrengt. Er valt voor de beeldenstormers echter al weinig meer te vernielen. Op de Nederlandse universiteiten wordt cultuur namelijk al steeds minder levend gehouden. Waarom je studietijd boven Friedrich Nietzsche doorbrengen als je zeven jaar bierdrinken in het vooruitzicht hebt? Wanneer het lakse studieklimaat blijft, zal er na vertrek van de PVV helemaal geen cultuur meer zijn om te behouden.

Facebook Twitter Whatsapp Mail