Het nieuwe kabinet doet bijzonder sociale voorstellen

Ironie: het ‘rechtse’ bouwpakket, sorry -KABINET Rutte-Verhagen, is stiekem best sociaal. Gelet op de passages in het regeerakkoord die over de sociale woningbouw gaan, zijn de voorgestelde maatregelen best te billijken.

Zo zal de maximale stijging van de huurprijs voor inkomens tot € 43.000,- per jaar maximaal de hoogte van de inflatie bedragen. Eerdere kabinetten stelden, ook voor de lagere inkomens, de maximaal toegestane huurstijging vast op iets boven de inflatie (1% of 1,5%), zodat de woning dus netto duurder werd – maar niet wat dit kabinet betreft.

Wie zich realiseert dat een verhuurder netto geld inlegt als hij een huurstijging onder de inflatie aanbiedt (en dit dus nooit zal doen), weet dat Rutte-Verhagen het meest sociale van alle scenario’s voorstelt. Goed nieuws kortom voor praktisch alle SSH-huurders.

Om scheefgroei tegen te gaan is de maximaal toegestane huurstijging voor inkomens boven € 43.000,- per jaar de inflatie plus 5%. Maar goed, dit gaat voor vrijwel geen van de SSH-huurders (veelal studenten, starters of senioren) op.

Minstens zo opvallend als deze sociale maatregel is het belang dat kabinet Rutte-Verhagen zegt te hechten aan het maatschappelijk belang van woningbouwverenigingen. Het nieuwe kabinet ziet de sociale woningbouw als ‘ondernemingen met een maatschappelijke taak’. De SSH Utrecht doet belangrijk sociaal werk en ’s lands rechtse politici steunen SSH Utrecht in haar idealistische doelstellingen! Prachtig.

Nee, natuurlijk is SSH Utrecht geen idealistisch clubje, het is een professioneel bedrijf. Maar toch, Rutte-Verhagen slaat de spijker op zijn kop. Hoe zou, om dicht bij huis te blijven, de Utrechtse (jongeren)woningmarkt eruit zien zonder SSH Utrecht? Er is weinig geld te verdienen aan de ‘arme’ studenten, maar ze moeten wel een mooi dak boven hun hoofd hebben.

Een ander aspect aan het nieuwe beleid op gebied van sociale woningbouw is het streven om de toewijzing van sociale huurwoningen stapsgewijs te willen beperken tot mensen met een lager inkomen. Goed zo. Voor de meeste SSH-huurders zal het in de praktijk niet veel uitmaken, daar studenten en senioren tot de lagere inkomens behoren. Maar dit punt is wel degelijk interessant voor de ouderejaarsstudenten en de starters – een niet onaanzienlijke groep SSH-huurders.

Want verdienen zij te veel, volgens het kabinet (en met de juiste studies kun je al direct boven die grens zitten), dan dragen zij bij tot scheefgroei, mogen ze geen sociale huurwoning meer toegewezen krijgen. In de meeste gevallen heeft de student in kwestie een campuscontract van de SSH op zak en zal hij/zij dus snel ergens anders een woning moeten zoeken. Vervelend? Ja. Noodzakelijk? Zeer! Dit is niet ‘rechts’ of asociaal, integendeel: door bijtijds een sociale huurwoning of (studenten)kamer te verlaten, maakt de oude huurder plaats voor de volgende huurder. De bottleneck zit ‘m veel eerder bij de gemeente Utrecht, die in het nog altijd schrijnend slechte aanbod van goedkope(re) koopwoningen zou moeten voorzien.

Dat de Vogelaarheffing wordt afgeschaft (woningcorporaties storten jaarlijks geld op een rekening, dat bestemd is voor corporaties in de ‘Vogelaarwijken’) is geen slecht nieuws voor SSH Utrecht. Die verhuurt namelijk praktisch niet in dergelijke wijken, en kan het geld nu goed gebruiken voor eigen doeleinden.

Bijzonder stukje in het regeerakkoord is het recht van een huurder om zijn/haar woning tegen een redelijke prijs te kopen van de verhuurder. Ik ga er niet vanuit dat de telefoon bij de SSH roodgloeiend zal staan, maar het is misschien leuk om je eens af te vragen hoeveel zelfstandig wonende SSH-huurders hier potentieel interesse in hebben?

Kortom, hoe we ook denken over de half-om-half-kabinetsdeelname van de PVV, over de VVD en het CDA, en hoe de agenda’s van een aantal andere beleidsterreinen er ook uit zien: wat de sociale woningbouw betreft is dit een van de best denkbare uitkomsten.

Bron: http://www.aedesnet.nl/content/artikelen/achtergrond/unknown/dossier-verkiezingen/tweede-kamerverkiezingen/kabinetsformatie-en-het-nieuwe-kabinet.xml

Advertentie