Maagdenhuisje spelen

Body: 

Er is weer eens "een blik linkse revolutionairen opengetrokken", ziet student Coen Brummer. Voor een totaal overbodige demonstratie.

Er is weer eens "een blik linkse revolutionairen opengetrokken", ziet student Coen Brummer. Voor een totaal overbodige demonstratie.

Sinds woensdagochtend hebben deze actievoerders zich verschanst aan de Drift, zogenaamd om te demonstreren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Nu moet ik bekennen dat ik warme gevoelens koester voor dat stukje Utrecht omdat ik er het grootste deel van mijn opleiding heb genoten. Eminente historici vertelden me er over Thorbecke en Hayek, over Burke en Mill. Des te pijnlijker is het om te zien dat het nu het toneel is van één van de meest onsamenhangende en overbodige demonstraties in de geschiedenis van de universiteit. 

Want waarom demonstreren deze mensen eigenlijk? Nog geen maand geleden stonden er meer dan tienduizend studenten op het Malieveld om te laten weten dat ze het oneens zijn met het kabinetsbeleid. Hoewel het schaamrood me soms op de kaken stond (Pechtold’s ‘Ich bin ein langstudeerder’?) was het prima dat een deel van studerend Nederland op die wijze die mening verkondigde.

Wellicht hebben de bezetters het nieuws niet gevolgd, maar staatssecretaris Halbe Zijlstra was aanwezig en is dus op de hoogte van het ongenoegen. De boodschap is overgekomen en een democratisch gelegitimeerd kabinet heeft besloten er (vooralsnog) niets mee te doen. Veertig paar dreadlocks in een universiteitsgebouw gaan Zijlstra niet van gedachten doen veranderen.

Daarnaast grossieren de bezetters natuurlijk weer in overdrijvingen. ‘Onderwijs is een recht, geen privilege’ is hun voornaamste strijdkreet. Wat een geluk dat de dames en heren bezetters zich in Nederland bevinden. Onderwijs is hier namelijk inderdaad een recht en geen privilege.

Er is een uitstekend systeem van studieleningen tegen lage rente, passend onderwijs voor iedereen die bereid is aan zijn toekomst te werken. Sterker nog, in Nederland krijg je niet eens een uitkering als je jong en werkloos bent: dan moet je de schoolbanken in! Onderwijs is dus zelfs recht én plicht. De onderwijsplannen van het kabinet zijn niet overal even verstandig, maar desalniettemin komt de toegankelijkheid geen moment in gevaar.

Deze uitstekende toegankelijkheid neemt niet weg dat er veel moet gebeuren. Er moet (veel) meer geld naar onderwijs, naar basis-, middelbaar en hoger onderwijs. An sich is er dan ook niets mis met laten weten dat je het oneens bent met de geplande bezuinigingen.

Maar de linkse revolutionairen aan de Drift zijn zo erg tegen de gevestigde orde dat ze het liefst overal tegelijk tegen protesteren. Spandoeken waaruit solidariteit met het Egyptische volk moet blijken worden afgewisseld met leuzen als ‘Belast de Rijken!’. De hoeveelheid rode SP-truien is aanzienlijk. Er worden workshops ‘Bezetten: hoe doe je dat?’ gegeven en er zijn sprekers van de Campagne tegen Wapenhandel.

Wat je ook mag denken van dergelijke initiatieven, met onderwijs heeft het natuurlijk niets te maken. De onsamenhangende bezetting van de Drift is niets meer dan een links feestje. Maagdenhuisje spelen. Karl Marx-universiteit. Net echt.

Het is jammer dat het College van Bestuur niet inziet dat het de actievoerders niet om de kwaliteit van onderwijs te doen is, maar dat ze simpelweg willen demonstreren tegen alles wat ze niet zint. Vandaag vertrekken de bezetters en is de poppenkast ten einde. Het enige dat ze bereikt hebben is dat een tiental colleges zijn afgezegd of verplaatst.

Hopelijk belt het College van Bestuur in het vervolg simpelweg de politie om de gebouwen te laten ontruimen, zodat er les gegeven kan worden. Er is geen enkele reden om de universiteit het strijdtoneel te laten zijn van een demonstratie tegen van alles en nog wat. 

Facebook Twitter Whatsapp Mail