Professor Mazzucato legt het nog één keer uit

Body: 

Snapt de Nederlandse overheid wel dat investeren in kennis broodnodig is? Geneeskundedecaan Frank Miedema hoopt dat professor Mariana Mazzucato het kabinet op het goede spoor zet. 

Snapt de Nederlandse overheid wel dat investeren in kennis broodnodig is? Geneeskundedecaan Frank Miedema hoopt dat professor Mariana Mazzucato het kabinet op het goede spoor zet. 

Op 25 januari is tijdens een feestelijke bijeenkomst de Economic Board Utrecht, de EBU,  gelanceerd. Ondernemers, mensen uit de kennisinstellingen (UU, UMCU, HU, HKU en ROC) en van de verschillende overheden, provincie en gemeente Utrecht, Amersfoort, De Bilt en zelfs Hilversum waren bijeen. 

Leuk, zult u zeggen, maar hadden we die EBU nou echt nodig? We hebben toch al Utrecht Science Park en Utrecht Life Sciences en Utrecht Sustainability Institute met professor Jacqueline Cramer? 

Ja, we hebben EBU nodig. Het is heel goed is voor de ontwikkeling van de regio om een actief netwerk te hebben waarin de lokale spelers uit de triple helix elkaar ontmoeten, samen plannen maken en afstemmen. De triple helix staat voor de lokale samenwerking tussen industrie, overheid en publieke kennisinstellingen met als grote voorbeelden Silicon Valley rond Stanford University, Boston rond MIT en Harvard University, maar ook dichterbij, Leuven met het succesvolle Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB).

Onvermijdelijk is de vraag wat de succesfactor is van die regio's. Zijn daar superslimme en zeer ondernemende onderzoekers? Zijn daar betere investeerders? Was daar meer durfkapitaal? Hadden ze een heel goed top down regioplan? 

Nee, vier keer nee. Dat maakt deze regio's niet tot voorbeelden, maar wat dan wel? Alleen zij die zich ooit verdiept hebben in de geschiedenis van MIT en Stanford weten het antwoord. Professor Mariana Mazzucato (University of Sussex, Brighton) legt het daarom overal ter wereld en in de NRC van afgelopen zaterdag nog een keer uit.

Het zijn de overheden geweest die met grote en langdurige investeringen in nieuwe technologieën de eerste risico's hebben genomen om te investeren. De ondernemers, onderzoekers en zelfs de durfinvesteerders "hebben meegesurfd op die golf van overheidsinvesteringen", zegt Mazzucato. 

Dichtbij in Leuven heeft de Belgische overheid meer dan 300 miljoen euro geïnvesteerd. In de VS, China, maar ook in Singapore en Hongkong is de overheid op tientallen science parks de grote investeerder die het proces op gang brengt. 

Dat beeld klopt van geen kant met de mythe van ondernemende universiteiten en burgers en de terugtredende overheid die ons in Nederland steeds wordt voorgehouden. Heeft de Nederlandse overheid al in de gaten dat langdurige investeringen van hen verwacht worden en nodig zijn? Nee, nog niet, maar dat heeft Mariana Mazzucato de afgelopen week aan minister Henk Kamp en anderen op het ministerie van Economische Zaken nog eens uitgelegd. Dat gaat ongeveer zo: 

Wat betekent dit voor onze activiteiten in Utrecht? Dat het een goede zaak is om actief aan een EBU- en USP-netwerk te bouwen waardoor de regio voorsorteert in Den Haag en Brussel op zoek naar de broodnodige fondsen, kredieten en investeringen. Dat daar toponderzoekers, ondernemers en private investeerders (met durf!) elkaar stimuleren tot co-creatie en het nieuwe ondernemen. Door EBU en USP maken we onze regio ook nog effectief in de samenwerking met Amsterdam en Brainport Eindhoven waardoor we meer nationale, maar vooral internationale zichtbaarheid krijgen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail