Stimuleer sociaal ondernemen bij studenten

Body: 

De universiteit moet zich sterk maken om studenten te laten kennismaken met sociaal ondernemerschap, vindt voorzitter van de Utrecht Development Board Trude Maas. De projectgroep #SOSUtrecht kan daar een belangrijke rol in spelen.

De universiteit moet zich sterk maken om studenten te laten kennismaken met sociaal ondernemerschap, vindt voorzitter van de Utrecht Development Board Trude Maas. De projectgroep #SOSUtrecht kan daar een belangrijke rol in spelen.

Wat is sociaal ondernemen? Een vorm van ondernemen waarbij het maatschappelijke doel voorop staat. Geld komt op de tweede plaats. De financiën worden vooral gezien als belangrijke randvoorwaarde. Sociaal ondernemen is dus niet het kleine zusje van het aandeelhouders denken met zijn focus op winstmaximalisatie. Maar meer de grote broer van de in Nederland zo gebruikelijke stichtingsvorm. Voorbeelden hebben we bij de hand in het Utrecht Science Park. Daar zitten diverse sociale ondernemingen in gebouw The Office.  Eén van de eerste was het bedrijf Move, dat een drijvende kracht werd om het idee onder (mede)studenten te verspreiden. Wij, de Utrecht Development Board, onderzochten de belangstelling onder de studenten. Die bleek groot.

Universiteit Utrecht, HKU, Hogeschool Utrecht en ROC Midden-Nederland willen nu het sociale ondernemen promoten. Zij zien een kans om hun studenten op een heel praktische manier aspecten van ondernemerschap bij te brengen. En ze zien graag dat hun studenten maatschappelijk actief zijn. Ze stapten in een #SOSUtrecht-projectteam met daarin ook de gemeente Utrecht (geïnteresseerd in alle initiatieven die ondernemerschap stimuleren en banen scheppen), Rabobank (kennis inbrengen vanuit een maatschappelijke doelstelling), en het bureau Frisse Blikken, dat het onderzoek naar studenten-interesse uitvoerde in opdracht van de UDB.

Studenten kunnen dit najaar echt ruiken aan het fenomeen sociaal ondernemen. De nieuwe projectgroep #SOSUtrecht, een spontaan samenwerkingsverband, organiseert een kick start voor studententeams. Universiteit Utrecht is één van de drijvende krachten in #SOSUtrecht, en ondersteunt de crowdfunding erachter.

In Nederland is de sociale onderneming in opkomst, maar nog niet ingeburgerd. In Engeland bijvoorbeeld ligt dat anders. Daar zijn sociale ondernemingen een zeer bekend fenomeen. Dat ook verder in belang toeneemt. Zodanig, dat de Britse premier er toespraken over houdt. Zover zijn we hier nog niet. Er gebeurt al heel wat in de stad, het wiel hoeft niet te worden uitgevonden.

In mijn column van 16 juli op de internetkrant DUIC, beschreef ik dit en de plannen voor het najaar. Dan organiseert het #SOSUtrecht-projectteam een kick start waarbij teams een dag lang de vragen boven tafel halen, die leven in een aantal wijken. Zoals Move als sociale onderneming ooit gestart is met het in beweging krijgen van de wijk, zijn er meer onderwerpen die aangepakt kunnen worden. Denk aan een andere aanpak van zorg in de buurt. Of aan de initiatieven van buurtcentra die plots ongesubsidieerd zelfstandig verder moeten. De teams werken die dag met coaches en zij presenteren hun vondsten in onderlinge competitie.

Een paar weken later zullen teams van studenten daadwerkelijk een sociale onderneming opzetten en vormgeven. Zij zijn daar natuurlijk langer mee bezig dan één enkele dag. Ook daarbij zullen mensen uit de praktijk steun geven, en wellicht zit er ook wel eens een echt “lesje” tussen. Iedereen snapt dat je hier op een andere manier leert wat ondernemen is, dan wanneer je in een theoretisch college aantekeningen erover maakt.

#SOSUtrecht betrekt zoveel mogelijk participanten bij het project, via crowdfunding. Zodat diverse Utrechtse bedrijven, organisaties en individuen direct betrokken raken bij initiatieven in hun eigen buurt en omgeving. Plus: kennis kunnen maken met slimme studenten, die op hun beurt hun netwerken versterken. #SOSUtrecht verwacht dat we zo een belangrijke beweging in een hogere versnelling brengen. Alle tekenen wijzen die richting op.

Waarom de UDB zich hier sterk voor maakt? Omdat op deze manier studenten snel en efficiënt kennis kunnen vergaren waarmee zij niet alleen zichzelf maar zeker ook de Utrechtse samenleving kunnen plezieren en verrijken. Ons motto is immers: verbinden, versnellen en verzilveren.

Facebook Twitter Whatsapp Mail