Zet meer studentassistenten in

Body: 

De universiteit moet meer studentassistenten inzetten, vindt universiteitsraadlid Isis Hommema. Studenten kunnen helpen de werkdruk van docenten te verminderen.

De universiteit moet meer studentassistenten inzetten, vindt universiteitsraadlid Isis Hommema. Studenten kunnen helpen de werkdruk van docenten te verminderen.

Een interessant en uitdagend baantje bij de universiteit? Maak het voor veel meer studenten beschikbaar! In de jaarcijfers van de UU is te zien dat er steeds minder studentassistenten voor de UU werken: in 2008 was er nog 108 fte aan studentassistenten (1,95 procent van het totaal aantal werknemers). Nu is dat nog 74 fte (1,44 procent van het totaal aantal werknemers). De UU zou meer studenten moeten aannemen, niet een beetje meer, maar veel meer!

Hét debat van de docenten gaat over werkdruk. Docenten geven aan dat ze het veel te druk hebben en dat ze daarom geen tijd meer hebben voor het begeleiden van studenten, het kernaspect van de universiteit. Wanneer docenten onderwijs geven, betekent dit dat ze niet alleen bezig zijn met direct lesgeven, maar ook met voorbereidingen voor de les, lesstof uitzoeken en tentamens maken en nakijken.

Vanaf volgend jaar moeten alle opleidingen in het eerste jaar minimaal 12 contacturen aanbieden, iets dat nu bij veel opleidingen nog niet het geval is. Daarom zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd met de vraag hoe docenten ontlast kunnen worden om niet nog meer werkdruk te ervaren.

Een van die projecten is het DeSi-project: docent extensief, student intensief onderwijs. Naar mijn idee past een studentassistentschap perfect in het straatje van deze ontwikkelingen, omdat een student het werk van een docent voor een gedeelte zou kunnen overnemen.

Studenten zouden bij de ondersteuning van docenten kunnen helpen door bijvoorbeeld opdrachten en tentamens na te kijken. Ook zijn er veel studentassistenten die docenten ondersteunen met hun onderzoek of met logistieke zaken zoals een symposium. Daardoor blijft de kostbare tijd van docenten beschikbaar voor de directe begeleiding van de student en het onderzoek. Zeker studenten die een vak goed afgerond hebben zouden “beloond” kunnen worden met een studentassistentschap in het jaar daarop, om te ondersteunen bij dit vak.

Daarnaast kunnen studenten niet alleen helpen met het onderwijs, maar kunnen ze zelf ook heel veel leren door als studentassistent bijvoorbeeld een werkgroep te begeleiden. Doordat de student de stof moet kunnen uitleggen zal hij ook alles in detail moeten begrijpen. Ikzelf kreeg de kans een vak te geven, zonder dat ik dit vak ooit gevolgd had en ik kan met zekerheid zeggen dat de inhoud van dit vak me veel beter is bijgebleven dan van de vakken die ik als student heb afgerond.

Voor de universiteit als werkgever zijn studenten praktische werknemers, omdat ze in grote mate flexibel zijn. Een student kan aangenomen worden voor één vak, voor een docent of voor een afdeling. Doordat een student op oproepbasis kan werken, zal de universiteit niet met onnodige personeelskosten zitten en kan de student zijn taken neerleggen wanneer er geen werk meer beschikbaar is. Daarnaast zijn studenten ook veel goedkoper dan docenten en juniordocenten (een kleine 2000 euro voor een studentassistent bij een fulltime aanstelling tegenover 2500 tot een kleine 4000 euro voor juniordocenten) en hebben studentassistenten niet altijd een eigen werkplek nodig.

Ook met het oog op landelijke ontwikkelingen voor studenten kan een studentassistentschap een goede uitkomst zijn. Studenten moeten sneller afstuderen, zullen geen financiële ondersteuning meer krijgen van DUO en het geld dat beschikbaar is voor onderwijs vanuit de overheid, zal zeker niet toenemen.

In verschillende onderzoeken (nationaal bijbanenonderzoek, Nibud, LSvB) geven studenten aan dat zij meer zullen gaan werken wanneer de nieuwe bezuinigingsplannen gerealiseerd worden. De universiteit kan studenten aan een baan helpen, die de studenten niet alleen in het levensonderhoud kan voorzien, maar die hen ook een kans geeft om relevante werkervaring binnen hun studierichting op te doen.

Tevens kan studentassistentschap een steentje bijdragen aan het veelgenoemde community building van de UU. De UU wil een gemeenschap zijn, om studenten, medewerkers en alumni betrokken te houden. Is er een betere manier om dit te doen dan door studenten niet alleen te laten studeren aan de universiteit, maar hen ook daar te laten werken? Studenten zullen zich daardoor medeverantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van het onderwijs en docenten zullen studenten moeten begeleiden in hun werkzaamheden, waardoor er meer contact onderling ontstaat.

Daarom hoop ik van harte dat het college van bestuur en de faculteitsbesturen de meerwaarde inzien van het vergroten van het aantal studentassistenten. Studentassistenten kunnen de werkdruk van docenten verminderen door achter de schermen van het onderwijs docenten te ondersteunen, ze zijn zeer flexibele werknemers en een studentassistentschap zal bijdragen aan een sterkere gemeenschap binnen de universiteit.

Daarnaast kunnen studenten veel leren van een dergelijke bijbaan, zowel op academisch als persoonlijk niveau. Tevens kan de universiteit bijdragen aan de economie door een groep studenten van een baan te voorzien. Studenten zullen in toenemende mate naast hun studie gaan werken, dus waarom niet aan de UU?

Dit artikel verscheen eerder op de website van VUUR, een van de studentfracties in de universiteitsraad.

Facebook Twitter Whatsapp Mail