Universiteiten kregen steeds minder geld per student

Het is de VSNU al jaren een doorn in het oog. De studentenaantallen stijgen, maar de rijksbijdrage groeit niet mee.

Tussen 2000 en 2013 is het aantal inschrijvingen van nieuwe studenten gestegen met 48 procent. Tegelijk hebben opeenvolgende kabinetten bezuinigd op de rijksbijdrage voor het wetenschappelijk onderwijs. In 2000 was de rijksbijdrage per student 19.000 euro, in 2013 bedroeg de rijksbijdrage maar 13.000 euro, blijkt uit cijfers die verzameld zijn door de VSNU.

In het nieuwe stelsel zal de rijksbijdrage voor het wetenschappelijk onderwijs volgens Bussemaker ongeveer 20 procent stijgen. Bussemaker spreekt over een extra bijdrage van 1 miljard tot 2026. Hiervoor moeten de universiteiten zorgen voor kleinere groepen, intensiever onderwijs, meer internationalisering en onderwijs gericht op excellentie.

De rijksbijdrage voor de student kan volgens de minister alleen omhoog door geld weg te halen bij de basisbeurs. In het tv-programma Knevel en Van den Brink zei ze dat op dit moment van de zeven miljard die nu gaat naar het hoger onderwijs er drie besteed wordt aan de OV-kaart en het levensonderhoud van studenten. 

 

Advertentie