UU-studenten gaan nog te weinig naar het buitenland

Body: 

Iets meer studenten uit het buitenland kwamen in het collegejaar 2013-2014 naar de UU om vakken te volgen dan het aantal Utrechtse studenten dat in die periode voor studie naar het buitenland ging. 

Iets meer studenten uit het buitenland kwamen in het collegejaar 2013-2014 naar de UU om vakken te volgen dan het aantal Utrechtse studenten dat in die periode voor studie naar het buitenland ging. 

De universiteit schrijft in het Werkprogramma internationalisering dat het belangrijk is dat UU-studenten ervaring opdoen in het buitenland. Dat kan als uitwisselingsstudent, maar ook met een stage bij een onderzoeksinstelling of zelfs bij een bedrijf. Daarnaast zorgen buitenlandse studenten die hier komen voor internationale inbreng in de Utrechtse collegebanken.

Uit de cijfers blijkt dat meer studenten vanuit het buitenland naar Utrecht komen, dan dat Utrechtse studenten naar het buitenland gaan om onderwijs elders te volgen. Toch is het verschil niet zo groot als de tabel laat zien omdat in deze cijfers ook de buitenlandse studenten zijn opgenomen die een onderzoeksstage doen bij de Universiteit Utrecht.

“Als je dat verrekent in de cijfers, is het aantal buitenlanders dat naar de UU komt voor onderwijs nog altijd iets groter dan de groep UU’ers die college volgt in het buitenland”, zegt Femke van der Geest van de directie Onderwijs en onderzoek. De universiteit wil graag dat meer studenten naar het buitenland gaan, maar streeft er tegelijkertijd naar dat de balans tussen uitgaande en inkomende studenten enigszins in evenwicht is.

De faculteit REBO  heeft het hoogste aantal inkomende studenten is, maar eveneens het hoogste aantal uitgaande studenten. Dit heeft te maken met de internationale programma’s van de faculteit, zoals internationaal recht.

Bij de Bèta- en Geowetenschappen is het aantal vertrekkende studenten laag. Het blijkt binnen het huidige onderwijsprogramma bij deze faculteiten lastiger om een paar maanden te vertrekken. Daarvoor zijn er teveel verplichte onderdelen. De bètafaculteit is momenteel bezig om de mogelijkheid tot een buitenlandse oriëntatie te verbeteren. Excursies en veldwerk in het buitenland, zoals de geofaculteit heeft, zijn in deze cijfers niet meegenomen.

Bij de faculteiten Geneeskunde en Diergeneeskunde kiezen de studenten vaker voor een stage in het buitenland dan voor het volgen van onderwijs elders.

Utrechtse studenten kunnen met het Erasmus+ programma vakken volgen bij een andere Europese universiteit. Daarnaast heeft de universiteit tal van uitwisselingsverdragen met universiteiten buiten Europa. De uitwisseling met andere universiteiten gebeurt met gesloten beurs. De universiteit krijgt geen vergoeding van inkomende studenten en betaalt ook niets voor de studenten die elders onderwijs volgen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail