Waarom FSW de meeste vrouwelijke hoogleraren heeft

Het aantal vrouwelijke hoogleraren en universitaire hoofddocenten is de afgelopen zes jaar met vijf procent gestegen. Sociale Wetenschappen steekt met kop en schouders boven de rest uit. Bij bèta en diergeneeskunde is nog veel te verbeteren.

Het probleem is niet nieuw. De universiteiten hebben een hopeloos tekort aan vrouwelijke hoogleraren. Nederland scoort binnen Europa slecht, Utrecht doet het landelijk redelijk. Maar het blijft een voortdurend aandachtspunt.

Het College van Bestuur heeft nu met de faculteiten weer nieuwe streefcijfers afgesproken voor 2018. Het idee is om de faculteiten nog eens extra te stimuleren het evenwicht enigszins te herstellen.

Toch is zo´n streefaantal geen garantie. De bètafaculteit blijft al een aantal jaar ver achter bij de rest. “Wij doen echt ons best, maar het is ook niet makkelijk te realiseren”, zegt decaan Gerrit van Meer. “Als er een vrouw met emeritaat gaat, zie je meteen een daling in de procenten.”

Bèta is bezig met een speciale regeling om meer vrouwelijke hoogleraren aan te stellen. Geo-wetenschappen heeft met succes een vergelijkbare stimulerende maatregel genomen. Maar het effect is nog niet direct zichtbaar in deze cijfers.

Opvallend is de Rebofaculteit. Daar is sinds 2008 sprake van een daling van het aantal vrouwelijke wetenschappers aan de top. Zowel wat betreft de hoogleraren, universitaire hoofddocenten als universitaire docenten is die daling zichtbaar. Dat komt onder meer door de reorganisatie bij rechtgeleerdheid die volgens de faculteit slecht heeft uitgepakt voor de verhouding man-vrouw. Bovendien zijn er eind 2014 enkele vrouwen vertrokken, die nog niet vervangen zijn.

Rebo is wel de enige faculteit met een vrouwelijke decaan. Decaan Annetje Ottow zegt werk te maken om de cijfers weer beter in balans te krijgen. Recent organiseerde ze een lunch met de vrouwelijke hoogleraren van de faculteit. 

Misschien moet ze eens gaan buurten bij de faculteit Sociale Wetenschappen. Deze faculteit scoort heel goed. Het aantal vrouwelijke hoogleraren en uhd’s  is de afgelopen jaren met maar liefst 75 procent gestegen. De faculteit zit praktisch al op het streefcijfer.

Dat komt volgens decaan Werner Raub door gericht beleid te voeren in het scouten en benoemen van vrouwelijk talent in hogere functies. Zo worden geschikte (vrouwelijke) kandidaten nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

In de benoemingsadviescommissie zit tenminste één vrouwelijke wetenschapper. De commissie moet in het verslag aangeven hoeveel vrouwelijke kandidaten er waren en waarom er eventueel niet gekozen is voor een vrouw.

FSW wil de ingeslagen weg verder voortzetten, met name als het gaat om het benoemen van hoogleraren.

Advertentie