Opnieuw meer vrouwen gepromoveerd

Vorig jaar promoveerden er bijna net zo veel vrouwen als mannen aan de Nederlandse universiteiten. Bijna, want nog altijd wordt meer dan de helft van de proefschriften door mannen geschreven. In Utrecht zijn al enkele jaren meer vrouwelijke dan mannelijke promovendi. 

In het collegejaar 2013-2014 vormden vrouwen 47 procent van het totale aantal gepromoveerden, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau van de Statistiek. Vorig jaar was dat nog een procentje minder. Vrouwen werken gestaag aan een inhaalslag: in 2003 was slechts 36 procent van de promovendi vrouw.

In de gezondheidszorg zijn vrouwelijke promovendi al jaren in de meerderheid, maar in 2013 zijn er voor het eerst ook in het domein sociale wetenschappen en bedrijfskunde meer vrouwen gepromoveerd dan mannen. Het domein techniek, industrie en bouwkunde blijft een mannenbolwerk: daar was in 2013 iets meer dan een kwart van de gepromoveerden vrouw.

Bij de Universiteit Utrecht is het al een aantal jaren zo dat er meer vrouwen dan mannen promoveren. Vorig jaar kende de UU 554 promoties waarvan er 302 vrouwelijke kandidaten waren.  

In 2013-2014 promoveerden meer dan 4.500 mensen aan Nederlandse universiteiten, vijf procent meer dan vorig jaar. Het aantal promoties is de afgelopen jaren explosief gegroeid. Tien jaar geleden promoveerden er iets meer dan 2.600 mensen, in 1990 er nog minder dan tweeduizend. Ook in Utrecht is die groei zichtbaar. In 2006 haalden 443 promovendi hun bul, afgelopen jaar waren dat er dus 554, een groei van 25 procent. 

Advertentie