Studiesucces masters: waar zitten de hazen en waar de slakken?

Body: 

In Maastricht en Utrecht behalen de studenten van de eenjarige master veel sneller hun diploma dan aan andere universiteiten. De verschillen zijn enorm, blijkt uit nieuwe cijfers.

De studenten van de Maastrichtse universiteit zijn het snelst klaar met hun eenjarige masteropleiding. Daar studeert de helft van de studenten binnen één jaar af en is meer dan tachtig procent binnen twee jaar klaar. Ook in Utrecht schieten de studenten rap door de master, 76 procent heeft in twee jaar de master succesvol afgerond.

In Maastricht en Utrecht behalen de studenten van de eenjarige master veel sneller hun diploma dan aan andere universiteiten. De verschillen zijn enorm, blijkt uit nieuwe cijfers.

De studenten van de Maastrichtse universiteit zijn het snelst klaar met hun eenjarige masteropleiding. Daar studeert de helft van de studenten binnen één jaar af en is meer dan tachtig procent binnen twee jaar klaar. Ook in Utrecht schieten de studenten rap door de master, 76 procent heeft in twee jaar de master succesvol afgerond.

Dat is in Leiden wel anders: daar krijgt nog geen dertig procent op tijd zijn bul en slaagt slechts 67 procent binnen twee jaar. Alleen het kleine groepje Twentse studenten dat een eenjarige master volgt scoort nog lager.

Universiteitenvereniging VSNU heeft de cijfers op verzoek van het HOP verstrekt. Voorheen was het lastig om iets te zeggen over het tempo van masterstudenten, omdat sommige nog bachelorvakken moesten behalen. Maar sinds 2012 moeten ze eerst helemaal klaar zijn met hun bachelor voordat ze verder mogen.

Tweejarige masters
Bij de tweejarige masteropleidingen krijgt Maastricht gezelschap van Wageningen en Tilburg, waar ook meer dan tachtig procent snel over de finish komt. Het verschil met de Erasmus Universiteit Rotterdam is groot: daar slaagt maar de helft van de studenten met hooguit een jaar vertraging voor zijn master.

In Utrecht is het percentage dat binnen de twee jaar de master afrondt 38 procent, wat lager dan de toppers. Dat wordt gecompenseerd doordat ook 38 procent deze master alsnog weet te behalen met minder dan een jaar vertraging.

© HOP. Bron: VSNU.

Om de vergelijking zuiver te houden, gaat het in deze cijfers alleen over masterstudenten die in september aan hun opleiding zijn begonnen: door de jaren heen is dat zestig à tachtig procent van alle masterstudenten. Hbo’ers vallen er ook buiten. Die mogen gewoonlijk na een schakeltraject aan een universitaire masteropleiding beginnen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail