Masterstudenten halen vaker een 7,5 of hoger dan bachelorstudenten

Body: 

Bachelorstudenten halen structureel minder hoge cijfers dan masterstudenten. Zo scoren ze een stuk vaker een zes dan masterstudenten. De meeste masterstudenten krijgen een 7,5 of een 8 als eindcijfer.

Dit blijkt uit een onderzoek dat de UU uitvoerde naar haar eigen cijfercultuur. Hierbij werd ook gekeken naar de gemiddelde cijfers die bachelorstudenten aan de verschillende faculteiten halen. Zo worden de meeste zesjes gescoord bij REBO. De meeste achten (én tienen) worden behaald bij de faculteit Geneeskunde.

Bij de faculteit Bètawetenschappen uitten de studenten bij een recente faculteitsraadsvergadering de zorg dat het bij sommige faculteiten makkelijker is een hoog cijfer te halen is dan bij hun eigen faculteit. Daarmee zou er een andere manier van ongelijkheid ontstaan.

Het onderzoek naar de cijfercultuur werd uitgevoerd in het kader van de introductie van zogenoemde Grading Tables. Grading Tables maken de waarde van alle cijfers op je diploma inzichtelijk en dit staat vanaf september 2017 op je diploma. De omrekening naar het Grade Point Average (gpa) verdwijnt van de bul. De manier van omrekenen die de UU gebruikte, zou Nederlandse cijfers onderwaarderen.

Alle Nederlandse universiteiten hebben afgesproken gebruik te gaan maken van de grading tables. Hierdoor worden de cijfers transparanter gemaakt voor onderwijsinstellingen en werkgevers in het buitenland die een ander beoordelingssysteem hanteren. Zij kunnen zo in één oogopslag zien hoeveel procent van je medestudenten een vergelijkbaar gemiddeld eindcijfer heeft behaald. Ook vertellen de Grading Tables welk percentage van de studenten beter of minder goed presteerde.

Facebook Twitter Whatsapp Mail