Waarom schrijft DUB over het Protos incident?

Body: 

Vorige week was het weer raak. Volleybalvereniging Protos haalde het nieuws omdat ze op sociale media een foto had geplaatst waarop een team spleetogen had getrokken. Moet DUB hier wel over schrijven? Blaas je het nieuws niet onnodig op? Hoofdredacteur Ries Agterberg legt uit waarom het artikel wel verscheen.

Read in English

Tegenwoordig kan niets meer. Dat is de verzuchting die je vandaag de dag regelmatig hoort. Bij elke uiting op internet loop je het risico op de vingers getikt te worden door een groepering die meent dat ze daarmee gediscrimineerd wordt.  Wat onschuldig bedoeld is, blijkt opeens te leiden tot een serieuze aanklacht waarbij het bestuur en de leden van de betreffende vereniging niet anders kan doen dan excuses aanbieden.

Bij Aardwetenschappen kunnen ze hierover meepraten toen hun seksistische introductieliedjes het NRC Handelsblad haalde. Bij Veritas moesten ze recent een onstuimig optreden van enkele leden gladstrijken en bij Unitas werd een lid geschorst omdat hij onnodig seksistisch en racisitische opmerkingen had rondgestuurd.

Is de studententijd niet het moment van vrijheid en uitproberen? Waarom worden dit soort incidenten zo breed uitgemeten bij DUB? Die vraag kregen we vorige week naar aanleiding van het artikel over volleybalvereniging Protos. Een damesteam had een foto gemaakt na een etentje bij de Chinees waarop de teamleden spleetogen trokken. Grappig, vonden ze. Zo grappig dat ze het in de zomer op Instagram plaatsten. Toen een Aziatische vrouw daar een opmerking over maakte, werd het bezwaar weggewuifd. Pas toen zij met haar account broodjekaasmetsambal die reactie van Protos met de originele foto deelde, regende het klachten op sociale media. De vereniging bond snel in en verwijderde de post.

Binnen de redactie was ook enige aarzeling of je van dit incident een nieuwsbericht moet maken. Zeker, de redactie vond het niet slim van de volleyballers om de foto op sociale media te delen, maar vermoedde toch wel dat het om een bij de dames geen racistische motieven bestaan. Hooguit was er sprake van een onschuldig bedoelde grap.

Nu kun je op sociale media zeggen: ‘hey mensen, dit was niet handig.’ En de zaak daarmee afdoen. Toch is het ook goed om onszelf eraan te herinneren dat we ons meer en meer bewust moeten worden zijn van de (onbewuste) mechanismes die in ons hoofd spelen. 

We leven tenslotte samen met mensen uit verschillende culturen en diverse achtergronden. Dat betekent ook dat we ons meer bewust moeten zijn van de effecten van bepaalde opmerkingen. Dat geldt niet alleen voor opmerkingen over bevolkingsgroepen, maar ook over bijvoorbeeld sekse en geaardheid.

Onderzoek wijst uit dat veel van ons gedrag voortkomt uit onbewuste vooroordelen. Velen van ons niet na over de gevolgen van bijvoorbeeld seksistische of racistische opmerkingen, maar onbewust zorgen ze ervoor dat bepaalde mechanismen in stand blijven. Dat geldt ook voor zo’n foto van de Protosdames. Ze zeggen het zelf: ‘Het is nooit onze bedoeling geweest om mensen te kwetsen’. Maar ze hebben het wel gedaan.

Om die reden is het niet vreemd dat DUB zo’n incident opmerkt en daarbij op journalistiek correcte wijze beide kanten van het verhaal belicht.

Facebook Twitter Whatsapp Mail