Nog geen witte rook collegevoorzitter

Body: 

Het gonst van de geruchten, maar een naam van een nieuwe collegevoorzitter is nog niet bekend.

Deze week was het weer raak. Van verschillende kanten kreeg de redactie van DUB tips dat er een nieuwe collegevoorzitter zou zijn. En het was een vrouw, zo ging de ronde. Namen tuimelden  over elkaar heen. Alléén, die namen waren dan weer niet eenduidig. Waar de een zeker wist dat Femke Halsema het zou worden, tipte de ander op de Amsterdamse universiteitshoogleraar Louise Fresco. Eerder doken al namen op als Agnes Jongerius, Guusje ter Horst en Alexander Rinnooy Kan.

Het gonst van de geruchten, maar een naam van een nieuwe collegevoorzitter is nog niet bekend.

Deze week was het weer raak. Van verschillende kanten kreeg de redactie van DUB tips dat er een nieuwe collegevoorzitter zou zijn. En het was een vrouw, zo ging de ronde. Namen tuimelden  over elkaar heen. Alléén, die namen waren dan weer niet eenduidig. Waar de een zeker wist dat Femke Halsema het zou worden, tipte de ander op de Amsterdamse universiteitshoogleraar Louise Fresco. Eerder doken al namen op als Agnes Jongerius, Guusje ter Horst en Alexander Rinnooy Kan.

Joop Kessels, directeur van de Universitaire Bestuursdienst, is secretaris van de benoemingsadviescommissie en hoort zelf al enige maanden in de wandelgangen heel veel namen voorbij komen. Toen het kabinet viel, werden veel oud ministers en politici genoemd. Als er een bekend iemand in de Faculty Club gesignaleerd wordt trekt men al gauw een conclusie: die zal het wel zijn.

Volgens Kessels is de search in volle gang. Hij wil niet zeggen of er gesproken wordt met één of meerdere kandidaten, maar zeker is dat het proces nog niet is afgerond. Het duurt langer dan gehoopt, maar volgens Kessels kun je beter een zorgvuldig dan een snel proces hebben. Er was een longlist van mogelijke kandidaten en die is teruggebracht naar een short list. Als er uiteindelijk een voorkeurskandidaat is, dan vinden nog gesprekken plaats met onder meer de vertrouwenscommissie van de universiteitsraad en de decanen.

Kessels snapt dat iedereen graag wil weten wie de nieuwe collegevoorzitter wordt: “Alle betrokkenen werken er hard aan om dit proces snel af te ronden.”

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail