anton pijpers

Anton Pijpers is voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht sinds 1 oktober 2017. Hij was toen vicevoorzitter van het universiteitsbestuur. Die functie kreeg hij in 2014. Daarvoor was hij sinds 2009 decaan van de faculteit Diergeneeskunde.