Theologie haalt media door prijskaartje

Body: 

Wanneer haal je als werknemer van de Universiteit Utrecht het nieuws? Meestal met onderzoek of als deskundige op een bepaald onderwerp wat in het nieuws is. Zelden bereik je de media met een politiek gevoelig beleidsonderwerp, maar hoogleraar Marcel Sarot is het gelukt. Het Nederlands Dagblad belde hem op in een rondgang langs theologische opleidingen.

Wanneer haal je als werknemer van de Universiteit Utrecht het nieuws? Meestal met onderzoek of als deskundige op een bepaald onderwerp wat in het nieuws is. Zelden bereik je de media met een politiek gevoelig beleidsonderwerp, maar hoogleraar Marcel Sarot is het gelukt. Het Nederlands Dagblad belde hem op in een rondgang langs theologische opleidingen.

Theologie is een studie die mensen vaak pas volgen als ze al wat ouder zijn. De opleiding past in het rijtje kunstgeschiedenis, filosofie of Nederlands. Jammer alleen als je al een universitaire opleiding hebt afgerond na 1991 want dan ga je vanaf september dit jaar het instellingscollegegeld betalen. Moet je nu zo’n 1700 euro betalen voor een jaar lang colleges voor een bacheloropleiding aan de Universiteit Utrecht, vanaf september wordt dat ruim 6000 euro. Schud dat maar even uit je oude sok.

Marcel Sarot, departementshoofd van Theologie: “Het is veel geld, zeker als je het vergelijkt met andere opleidingen die ongeveer voor hetzelfde opleiden. Aan de goedkoopste opleiding, de Protestantse Theologische Faculteit betaal je nog geen 2000 euro, de duurste de Vrije Universiteit is weer duurder dan wij en vraagt ongeveer 8000 euro.”

De gevolgen kunnen groot zijn, denkt ook Sarot. “Ook een deel van de huidige studenten moet vanaf september al het instellingscollegegeld gaan betalen. Ik heb ze er nog niet over gehoord, ik denk dat ze zich nog aan het oriënteren zijn wat de slimste route is om de kosten te beperken. Ook voor de nieuwe instroom kan het grote gevolgen hebben, zeker als je kijkt naar de prijsverschillen.”

De prijsverschillen op dit vakgebied zijn groter dan bij andere opleidingen. Dat komtomdat in de theologie sommige opleidingen anders gefinancierd zijn. Dat probleem heb je bij wijsbegeerte niet. “Er zijn drie rijksuniversiteiten die de opleiding aanbieden, twee bijzondere universiteiten en dan nog vier opleidingen die als amtsopleiding verbonden zijn aan een kerk: drie protestantse en een rooms-katholieke. Ten slotte is er nog de Universiteit van Humanistiek die raadslieden opleidt voor het Humanistisch Verbond."

Keuze genoeg dus voor de student. “Een aantal van deze instellingen kan een lager collegegeld vragen, omdat ze een hogere vaste voet krijgen en financieel gezien minder afhankelijk zijn van studentaantallen en studiepunten. Hier is sprake van oneerlijke concurrentie. Theologie is al een studie die minder vaak wordt gekozen door 6-vwo’ers. Onze studenten hebben vaak op latere leeftijd voor deze studie gekozen. Wij krijgen elk jaar zo’n 60 deeltijdstudenten en 25 à 30 voltijders binnen. Als het aantal studenten terugloopt, zal ook het aantal studenten teruglopen dat na de master nog een predikantenopleiding gaat doen. De kerken zien de bui al hangen. Zo bevordert de overheid een academische opleiding voor imams, en ontmoedigt zij die voor christelijke voorgangers.”

 

Sarot is blij met de aandacht die het Nederlands Dagblad aan het onderwerp schonk. “De journalist die mij belde, is zelf een getroffene. Hij had ooit zelf Theologie gestudeerd, maar was daar mee gestopt en wilde de studie in september weer oppakken. Ik denk dat het goed is dat de gevolgen van overheidsmaatregelen op deze manier in de pers komen. Het bericht van het Nederlands Dagblad was ook van behoorlijke kwaliteit, maar ik verwacht niet dat artikel er voor zorgt dat de maatregel wordt teruggedraaid.”

Wijsbegeerte, Godgeleerdheid, Letteren en Geschiedenis hebben in VSNU verband gezamenlijk gelobbied richting Tweede Kamer op het moment dat het punt aan de orde was. Dat heeft niet geholpen, zegt Sarot. “De oppositiepartijen in de Tweede Kamer hadden er wel aandacht voor, maar de regeringspartijen minder. De staatssecretaris deed alleen de toezegging om nog eens goed naar de wettelijke status van de deeltijdstudent te kijken.” Zelfs het CDA bleek niet gevoelig voor de argumenten. “Maar we hebben ook geen aparte actie ondernomen richting christelijke partijen.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail