Hans de Cock's picture
Hans de Cock

Hans de Cock is als universitair docent Microbiologie werkzaam bij het departement Biologie van de faculteit Bètawetenschappen.
Hij was voorheen voorzitter van de faculteitsraad Bètawetenschappen en aansluitend bestuurssecretaris bij Biologie.