Oscar Kraan's picture
Oscar Kraan
Oscar Kraan is millennial en promovendus energiescenario’s bij het Copernicus Instituut for Sustainable Development. Hij doet onderzoek naar de energie transitie waarbij hij gebruikt maakt van computer modellen waarin hij het gedrag van verschillende actoren (consumenten, investeerders, overheden) binnen het energie systeem kan simuleren.