Thao Lam's picture
Thao Lam

NL: Thao Lam zit in de afrondende fase van haar master Toxicology  and Environmental Health van het Institute of Risk Assessment Sciences (IRAS). Haar interessegebieden zijn milieu-epidemiologie van ziekten en beleid op het gebied van de Volksgezondheid. Ze is ook actief in de studentvertegenwoordiging, onder meer binnen de opleidingscommissie van de Graduate School of Life Sciences, binnen de Life Science Representatives en binnen de Vietnamese Student Association in the Netherlands (VSNL).

EN: Thao Lam is currently completing her Master's degree in Toxicology and Environmental Health at the Institute of Risk Assessment Sciences (IRAS). Her academic interests are environmental epidemiology of disease and public health policies. She is also active in student representation such as Opleidingscommissie Graduate School of Life Sciences, Life Science Representatives and the Vietnamese Student Association in the Netherlands (VSNL).