Niet bij elke fixusstudie hoeft geloot te worden

Body: 

Vijf studies van de Universiteit Utrecht hadden een numerus fixus. Bij Farmacie en Psychologie werd echter de capaciteit net of niet gehaald. Bij Geneeskunde meldden zich vier keer zoveel studenten als waar plek voor was.

Een studie die vermoedt dat het aantal aanmeldingen meer zal zijn dan dat de opleiding aan kan, heeft de mogelijkheid een numerus fixus in te stellen. Als er dan meer studenten zich aanmelden, hoef je als opleiding niet iedereen aan te nemen.

Vijf studies van de Universiteit Utrecht hadden een numerus fixus. Bij Farmacie en Psychologie werd echter de capaciteit net of niet gehaald. Bij Geneeskunde meldden zich vier keer zoveel studenten als waar plek voor was.

Een studie die vermoedt dat het aantal aanmeldingen meer zal zijn dan dat de opleiding aan kan, heeft de mogelijkheid een numerus fixus in te stellen. Als er dan meer studenten zich aanmelden, hoef je als opleiding niet iedereen aan te nemen.

Bij Geneeskunde en Diergeneeskunde is dit vaste prik. Deze opleidingen zijn super populair. Voor Geneeskunde geldt dat landelijk een overschot is studenten. Maar liefst 7302 studenten wilden Geneeskunde studeren, terwijl er landelijk maar plek is voor 2780 nieuwe studenten. Bij Diergeneeskunde zijn 723 aanmeldingen voor 225 plaatsen. Deze studie kun je alleen maar in Utrecht volgen.

De meeste studenten die Geneeskunde willen gaan studeren, kiezen voor Utrecht als eerste keus. Als je in Utrecht buiten de boot valt, kun je nog eventueel in Groningen belanden. Er zijn twee manieren om binnen te komen. Je kunt worden toegelaten door directe plaatsing. Dan moet je het goede vakkenpakket hebben en een gemiddelde van acht of hoger.

Lukt dat niet, dan kun je meedoen met de decentrale selectie. Je moet naar een selectiedag waar je een kennistoets moet doen en een motivatiegesprek krijgt. Maar gezien het groot aantal aanmeldingen is succes niet gegarandeerd.

Studies als Farmacie en Biomedische Wetenschappen zijn vaak de alternatieven voor als het niet lukt met Geneeskunde, Farmacie heeft een tijdje geen numerus fixus gehad en kreeg toen te maken met een enorme toestroom. Nu lijkt de numerus fixus al een goede methode om het aantal aanmeldingen te reguleren. 

Bij Diergeneeskunde kun je op drie manieren binnenkomen. Ook hier is er directe plaatsing en decentrale selectie. De decentrale selectie is alleen mogelijk voor 70 studenten die zich willen binden aan het masterprogramma Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid. Deze studenten krijgen dan toegang tot de bachelor Diergeneeskunde. Als zij deze met goed gevolg hebben doorlopen, zullen zij instromen in het masterprogramma Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid. Tenslotte is het, anders dan bij Geneeskunde, ook mogelijk om via loting binnen te komen. Die wordt verzorgd door DUO. 

Psychologie in Utrecht heeft maar enkele studenten te veel. Landelijk hebben zich minder studenten aangemeld dan waar plek voor is. Dus iedereen die Psychologie wil studeren, kan dat doen - alleen lukt dat niet altijd in de stad van de eerste voorkeur.  

Facebook Twitter Whatsapp Mail