Renee van de Wetering's picture
Renee van de Wetering

Renee van de Wetering is masterstudent Infection & Immunity. Tijdens haar bacheloropleidingen Biomedische Wetenschappen en Rechtsgeleerdheid verbaasde ze zich vaak over de fundamentele verschillen tussen deze opleidingen en hun populaties studenten. In haar jaar als studentassessor van de faculteit Geneeskunde (2017-2018) kreeg ze veel ruimte hier op een hoger niveau mee bezig te zijn, wat ze nu binnen o.a. OKER voortzet.