Lubberta de Jong's picture
Lubberta de Jong

Lubberta de Jong is promovenda bij de faculteit Diergeneeskunde. In haar promotieonderzoek richt zij zich op toetsing binnen competentie gericht veterinair onderwijs. Vanwege een passie voor universitair onderwijs en een continue nieuwsgierigheid beleeft ze veel plezier aan de discussies binnen OKER over de bedoeling van het universitair onderwijs.