Joep Lindeman's picture
Joep Lindeman

Joep Lindeman is werkzaam als UHD strafrecht bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen. Hij is programmaleider van de master strafrecht en tot 1 september 2020  voorzitter van de opleidingscommissie bachelor rechtsgeleerdheid.