Peter Nafzger's picture
Peter Nafzger

Peter Nafzger is doet de onderzoeksmaster Public Administration & Organizational Science aan de Universiteit Utrecht. Verder ben ik gewoon gezellig lid van het USC. Hij schreef als vierdejaars

Bestuurs- en Organisatiewetenschap ook blogs voor DUB. In het academische jaar2016-2017 was hij onder meer voorzitter van de studentgeleding van de U-raad en zat hij in de faculteitsraad REBO.