Peter Nafzger's picture
Peter Nafzger
Peter Nafzger is vierdejaars Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Afgelopen jaar (2016-2017) was hij voorzitter van de studentgeleding van de U-raad en zat hij in de faculteitsraad REBO. Zijn expertise lag in die periode in het versterken en zichtbaarder maken van de medezeggenschap en studentbetrokkenheid op de UU. Verder was hij lid van de benoemingsadviescommissie voor de nieuwe voorzitter collegevoorzitter. Op dit moment loopt hij stage bij ABN AMRO en is assessor bij USBO. Naast alle serieuze zaken, is hij ook nog consumerend lid van de studentvereniging USC.