Hans Melle van Dijk's picture
Hans Melle van Dijk

Hans Melle van Dijk is hoofd van het Grant Office van de faculteit Sociale Wetenschappen. Van 2009 tot 2013 was hij EU Liason Officer van de UU.