Faculteitsraad Geesteswetenschappen's picture
Faculteitsraad Geesteswetenschappen

De faculteitsraad (FR) van de faculteit Geesteswetenschappen is h├ęt medezeggenschapsorgaan voor studenten en personeel. De raad bestaat uit twaalf personeelsleden en twaalf studentleden en vergadert met het faculteitsbestuur over de gang van zaken binnen de faculteit.