home

Home

Utrecht is een studentenstad, maar het aantal inwoners dat niet studeert is groter. Het verschil in leven tussen de twee groepen staat aan de start van het studiejaar garant voor een piek in meldingen van overlast.