home

Home

Mind the Gap is het thema van de achtste filmreeks `Science & Fiction' van bestuurs- en organisatiewetenschap (USBO).  In het Louis Hartlooper complex zijn vier films te zien over de kloof in de maatschappij. Een wetenschapper houdt een inleiding. Vorige week startte de reeks met de Russische film Elena over geld, familie en vastgeroeste rangen en standen.