home

Home

Als je te veel geld terugkrijgt in de supermarkt, vind je dan dat je het teveel moet teruggeven? En zo ja, hoe overtuig je daar je huisgenoten dan van? Het is één van de dilemma’s die tijdens het college Beïnvloeden & Overtuigen aan bod komt.