Wat betekent de verkiezingsuitslag voor milieu en duurzaamheid?

Actualiteitengesprek

In de afgelopen verkiezingsstrijd zijn, klimaat, biodiversiteit, milieu en duurzaamheid duidelijk aan bod gekomen. Na de verkiezingen maken we samen de balans op.

Veel organisaties voerden op klimaat en duurzaamheid gerichte campagnes en hebben petities uitgezet (zie bijvoorbeeld: Duurzaam regeerakkoordStem jij ook voor onze kinderen? — MilieudefensieGreenpeace & Friends - Maak Toekomst). Samen organiseren ze het Klimaatalarm op 14 maart.

Het bedrijfsleven heeft een Nieuwe Koers afgekondigd en de directeuren van de planbureaus roepen op om snel van start te gaan met een samenhangend herstelplan.

Interessante tijden, waarin de urgentie van de milieuproblematiek van alle kanten op de agenda wordt gezet.

De VVM organiseert een gesprek over de verkiezingsuitslag en welke vragen en kansen die biedt voor de kabinetsformatie. We bespreken hoe milieu, klimaat en duurzaamheid goed in een nieuw regeerakkoord kunnen worden belegd en georganiseerd. Hoe kan de nodige effectiviteit en samenhang worden gerealiseerd?

Inleidingen door:
•  Prof. Caspar van den Berg, bestuurskundige bij de RUG en lid van de Raad voor opOB.
•  Nikeh Booister, werkzaam bij SWECO, een van de auteurs van het White paper Ruimte voor de Toekomst.
•  Bernard ter Haar, adviseur bij de Algemene Bestuursdienst van de Rijksoverheid, onder meer ex-dg Milieu en dg bij SZW (onder voorbehoud).
•  We hebben een van de provinciale gedupeerden gevraagd, maar hebben daarover nog geen uitsluitsel.

Het gesprek zal worden geleid door Vera Dalm, directeur van de Vereniging van bos- en natuureigenaren en oud-voorzitter van de VVM.

Het wordt een compact (online-)rondetafelgesprek, met prikkelende pitches en pittige conclusies.

Voor studenten is dit een gratis activiteit! 
Aanmelden kan via onze website.