home

Home

In de Week van de Medezeggenschap kijken we terug naar de U-raad van veertig jaar geleden. De studenten van de progressieve fractie PSO zette het protest tegen de neutronenbom op de agenda. Lex Heerma van Voss was erbij toen de fractie besloot de vergadering  van de universiteitsraad te verlaten. Dit is het tweede verhaal van een vierluik over veertig gedigitaliseerde jaargangen van het Ublad