home

Home

Cijfers invoeren, deelnemers muten tijdens een online les en werkcolleges geven - sommige docenten hoeven niet alles helemaal zelf te doen. Zij krijgen steun van studenten. Nu het onderwijs online is en de werkdruk voor docenten verder is gegroeid, hebben de Universiteit Utrecht en het Ministerie van OCW extra geld uitgetrokken om meer student-assistenten in te zetten. Drie UU-studenten vertellen hoe het assistentschap er voor hen uitziet.