over DUB

DUB is de onafhankelijke nieuws- en opiniesite met actueel nieuws en achtergronden van de universitaire gemeenschap in Utrecht. Het is een platform voor informatie, inzichten en debat. DUB is een onmisbare bron voor studenten en medewerkers die betrokken zijn bij de UU.

De redactie stelt bijdragen van lezers zeer op prijs. Neem contact op met de redactie voor opinie en nieuwstips: via dubredactie@uu.nl , bel de redactie: 030-253 3335 of kom langs bij de redactie in het Bestuursgebouw (Heidelberglaan 8) op kamer 123..

Kun je goed schrijven en heb je journalistieke ambities? DUB werkt ook met freelance studentmedewerkers en biedt studenten de kans om enkele maanden stage te lopen op de redactie. Meld je hier aan.

U kunt ook zelf agendaberichten of kleine advertenties (ukjes) plaatsen. Deze kunt u posten op de Podiumpagina.

Adverteren op DUB is mogelijk. Voor meer informatie klikt u hier of neem u contact op met Sarah van den Brink.

Bij elk artikel kunt u een reactie plaatsen. Reageren verloopt via het commentsysteem van Disqus. U moet account aanmaken via Disqus. U kunt bij Disqus ook inloggen met uw eigen Facebook, Twitter of Google+-account.Voor het plaatsen van comments hanteren we enkele spelregels.

 

De redactie van DUB bestaat uit:

·         Ries Agterberg , tel 253 1640)  (hoofdredacteur/ mail)

·         Xander Bronkhorst , tel. 253 2654/ mail)

·         Annelies Waterlander , tel. 253 1972/ mail)

·         Gwenda Knobel , tel. 253 1184/ mail)

·         Helga Wellink , tel. 253 4671/ mail)

·         Sarah van den Brink , tel. 253 3335/ mail)

 

Webmaster: Chris Konings (C.Konings@uu.nl) en webteam H&S.

De vertalingen op de Engelse site worden gedaan door Indra Spronk.

Freelancers: Kitty Beem, Nina Bogosavac, Emiel van Dongen,  Christine van Dijk, Maja van Eijndthoven, Tessa Groen, Erik Hardeman, Tim de Hullu, Henk Klomp, Matthijs Meulblok, Lieke Steijvers, Jelle Talsma, Roos van Tongeren, Eva Verbeek, Annelies Waterlander, Marc van der Woude,

Vaste medewerkers: Baaierd, Niels Bongers (cartoons), Johanna Bozuwa, , Ype Driessen(3Hoog), Freek van Gent, Tim Homan, Mariëtte van der Hoven, Sterre Leufkens, Elsemiek Piepers, Lucas Roorda, Ruud Schotting, Lotte Schuengel, Jan Sinnige, Melle Smets, Bert van der Zwaan, Arthur Zwartsenberg (campuscolumnist).

Redactieraad: Adriaan Dorresteijn (voorzitter), Joost van der Biezen (studentlid), Piet Bakker (extern lid) Bas Mesters (extern lid), Anja Smit (OBP), Pieter Hooimeijer (WP),  Rick Vangangelt (studentlid), Anne marie Partridge (ambtelijk secretaris).

DUB is aangesloten bij het Hoger Onderwijs Persbureau. Dit bureau publiceert artikelen over het hoger onderwijs. Tel 020 - 3880040/ mail 

DUB is een journalistiek medium. Het overnemen van informatie is toegestaan mits dit gebeurt met bronvermelding en voor digitale medium is een link naar onze site verplicht. Het overnemen van artikelen kan alleen na toestemming van de redactie.

Het copyright van de artikelen die DUB publiceert van het HOP, liggen bij het  Hoger Onderwijs Persbureau.

DUB neemt het copyright serieus en doet zijn best om de rechten van gepubliceerde foto’s te achterhalen. Mocht er echter een foto op de site staan zonder de correcte bronvermelding, meldt het ons dan aan de redactie.

DUB is inhoudelijk onafhankelijk. Een redactieraad houdt toezicht op de journalistieke werkwijze van de redactie.

Organisatorisch maakt DUB deel uit van de Universiteit Utrecht en is ondergebracht bij de Directie Communicatie & Marketing