Allochtonen moeten zich op universiteit thuis voelen

Body: 

Witte mensen voelen zich op de universiteiten als een vis in het water. Ze kennen de mores die de sleutel tot succes vormt. Niet-westerse allochtone studenten hebben daar meer moeite mee. Een speciaal project moet daar verandering in brengen.

Witte mensen voelen zich op de universiteiten als een vis in het water. Ze kennen de mores die de sleutel tot succes vormt. Niet-westerse allochtone studenten hebben daar meer moeite mee. Een speciaal project moet daar verandering in brengen.

Hoe bevorder je diversiteit aan de universiteit? De universiteit Utrecht trekt 8 procent niet-westerse allochtonen aan en de faculteit Geesteswetenschappen zit daar met 6 procent net onder. Om dit aantal verandering in te brengen, start de faculteit Geesteswetenschappen van de universiteit het G-5 project ‘In de wieg gelegd voor de wetenschap?’ (zie kader). Maandag 6 juni was de aftrap Geesteswetenschappen in theater Kikker.

‘1000 grootmoeders’
Het theaterstuk ‘1000 grootmoeders’ dat werd gespeeld legt in een notendop het thema van het project uit: sociale stijgers en de problemen waar zij tegenaan lopen. De teksten uit het stuk zijn gebaseerd op interviews met drie generaties vrouwen. Hieruit blijkt dat de kloof die bestaat tussen het milieu waaruit zij afkomstig zijn en de universiteit erg groot is. Of het nu gaat om een Surinaamse die in Nederland komt studeren of een Brabantse die de eerste uit haar familie is die naar de universiteit gaat: het zijn in cultureel opzicht twee verschillende werelden.

Acht procent
Het aantal van 8 procent niet-westerse allochtonen zou hoger moeten. Betekent dat aanpassing van de universiteit? Iemand uit het publiek stelt tijdens een paneldiscussie dat ook 8 procent van de vwo- diploma’s naar niet-westerse allochtonen gaat. Als dat zo is dan vindt deze groep de weg naar de universiteit dus wel en liggen knelpunten elders.

Concrete studies
Een van deze knelpunten blijkt studievoorlichting. Panelleden Iddia Al-Laibie en Rachid El-Arkoubi, beide student, leggen uit dat veel niet-westerse allochtonen scholieren bij de keuze voor een studie worden beïnvloed door hun ouders. “Met filosofie verdien je toch geen geld? Arts of architect, dat geeft aanzien,” zegt Al-Laibie. El-Arkoubi vult aan dat “het overleven en het geld verdienen nog in de genen zit.”

Een studieadviseur bij geschiedenis beaamt het verhaal van de twee studenten. “Bij open dagen krijgen we nogal eens de vraag of wij ouders niet kunnen laten inzien dat deze studie ook toekomstperspectief biedt. Hier valt volgens haar terrein te winnen omdat naar dit punt nog weinig aandacht uitgaat.”

Deltaplan
“De universiteit moet een plek worden waar alle studenten ongeacht de culturele afkomst goed kunnen gedijen”, concludeert Gloria Wekker, hoogleraar Gender Studies, aan het eind van de bijeenkomst. Wekker stelt dat er veel uiteenlopende opvattingen over diversiteit in het hoger onderwijs bestaan en dit geeft volgens haar aan hoe noodzakelijk het is om hierover te spreken. “De Nederlandse universiteiten zouden met een deltaplan voor diversiteit moeten komen.

‘In de wieg gelegd voor wetenschap’

Vijf universiteiten in de Randstad kregen van het ministerie van OC&W een G5-subsidie om het studiesucces van niet-westerse allochtone studenten en eerste generatie studenten te bevorderen. Het gaat om een bedrag van 3 miljoen euro per jaar. Oorspronkelijk zou de subsidie voor drie jaar zijn maar vanwege de bezuinigingen is deze teruggebracht tot één jaar. VVD-Kamerleden De Krom en Harbers stelden in augustus nog Kamervragen over dit voorstel. Zij vroegen zich af of de autochtone student niet wordt benadeeld. Minister Bijsterveldt gaf als antwoord dat iedere student recht heeft op begeleiding, maar dat zij met deze maatregel maatwerk van studiesucces beoogt.

Het project van de faculteit Geesteswetenschappen richt zijn activiteiten op de staf en ouderejaars studenten die een rol spelen in het welkom heten van nieuwe studenten. Concrete activiteiten zullen zijn: diversiteitstrainingen voor studieadviseurs, tutoren en studieverenigingen.  Het project wil aandacht voor diversiteit vragen in de curricula en er wordt gestreefd naar een structurele facultaire adviesgroep diversiteit.

Voor vragen en suggesties kunnen mensen terecht bij M.C.Bussemaker@uu.nl (projectleiding) of G.Fidan@uu.nl

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail