Dit zijn de 24 toppers van de Utrecht Young Academy

Dinsdag 22 november maakten de leden van de Utrecht Young Academy kennis met elkaar.

Het is de jonge fine fleur van de UU, de club die de universiteit op onderzoeksgebied bij de les gaat houden. DUB presenteert de 24 geselecteerde kandidaten voor de nieuwe Utrecht Young Academy. Dertien vrouwen en elf mannen van wie zes met buitenlandse roots. Opvallend is dat er niemand van de faculteit Diergeneeskunde bij zit.

De Utrechtse decanen, de directeuren van de strategische onderzoeksthema’s en de Utrechtse leden van de Jonge Akademie van onderzoeksorganisatie KNAW mochten ieder zes voordrachten doen. Ze moesten daarbij kijken naar wetenschapskwaliteit, maar ook moesten er minstens twee vrouwen en twee mensen met een migratie-achtergrond bij zitten.

"Dit is een effectieve manier om in ieder geval genoeg vrouwelijke kandidaten te krijgen en mensen met een buitenlandse achtergrond", zegt initiatiefnemer en interimvoorzitter Appy Sluijs, die eerder op DUB vertelde over het waarom van deze nieuwe groep. De Utrecht Young Academy moet een Utrechtse tegenhanger worden van de Jonge Akademie van onderzoeksorganisatie KNAW. Het samenbrengen van deze talentvolle onderzoekers moet leiden tot meer interdisciplinaire projecten en een boost geven aan het wetenschapsbeleid van de UU. 

Appy Sluijs vormde, samen met de andere initiatiefnemers Tamara van Gog en Oscar van Gelderblom, de toelatingscommissie. Van de 66 nominaties kozen ze er 40 uit om op gesprek te komen. "Bij de nominaties hebben we niet meer op de diversiteit gelet. We keken naar de wetenschappelijke kwaliteit, maar ook naar hun betrokkenheid bij het onderzoek van de gehele universiteit en hun kijk op wetenschapsbeleid."

Alle genomineerden hadden  zelf moeten motiveren waarom ze bij de Utrecht Young Academy willen. “Een van de kandidaten had het in die motivatie over de 'golden ticket'. De kans om in Utrecht Young Academy kennis te maken met bijzonder onderzoek dat op de UU gedaan wordt. Een beetje als de gouden wikkel in het boek Sjakie en de chocoladefabriek waarbij uitverkorenen een rondleiding krijgen achter de schermen van de mysterieuze fabriek vol lekkernijen. Wij vroegen daarom alle kandidaten naar hun 'golden ticket."

Bij de gesprekken moesten de kandidaten wat voor rol zij willen spelen in de Utrecht Young Academy. Sluijs: "Zij gaan de functie van deze club zelf invullen. Bij de gesprekken hebben we wel een inkijkje gekregen. Zo hadden mensen deeën om aan de slag te gaan met de communicatie van wetenschap. Hoe breng je wetenschap bij scholen bijvoorbeeld? Of hoe creëer je overzichten dat het voor wetenschappers duidelijk is wie met welke onderwerpen bezig is?" 

Sluijs is tevreden over de diversiteit van de groep. "Meer vrouwen dan mannen", zegt hij trots. Zes kandidaten hebben een buitenlandse achtergrond. Ook de verdeling over faculteiten is enigszins verdeeld. Alleen de faculteit Diergeneeskunde valt helemaal buiten de boot. Sluijs: "Dat is jammer. Uit deze faculteit kwamen weinig kandidaten, en degenen die we op gesprek hadden, bleef op basis van de critera achter bij de rest. We hopen dat er bij een volgende ronde wel onderzoekers uit deze faculteit bij komen."

 

 

Vrouw

Man

Sociale Wetenschappen

3

2

Bètawetenschappen

1

3

Geesteswetenschappen

3

1

Geneeskunde

2

2

Geowetenschappen

1

2

Rebo

3

1

Diergeneeskunde

0

0

Dit zijn de eerste  24 leden. Ze zijn minder acht jaar geleden gepromoveerd en werkzaam bij de UU. Ze worden benoemd voor vijf jaar. De groep zal de komende jaren uitgebreid worden tot veertig leden.

Sociale Wetenschappen

Tessa Diphoorn; is universitair docent bij Culturele Antropologie. Ze sleepte recent een Veni-subsidie binnen bij NWO voor een onderzoek naar de politie in Kenia. Eerder deed ze onderzoek naar de private beveiliging in Zuid-Afrika.


 
Ron Dotsch is universitair hoofddocent bij Sociale, Gezondheid, en Organisatiepsychologie en doet onderzoek naar non-verbale communicatie, bijvoorbeeld naar gezichtsuitdrukkingen. In 2015 ontving hij een award als ‘rising star’van de International Association of Psychological Science.
 
Borja Martinovic is universitair docent bij Sociologie met als specialisatie sociale integratie in westerse landen. Ze benadert dit onderwerp vanuit sociaal-psychologisch perspectief. In 2012 heeft ze een jaar een Fellowship gekregen om onderzoek te doen in Australië.

 
Daniel Oberski is universitair hoofddocent in de methodologie. Hij promoveerde in Tilburg en was ook al een jaar visiting professor in Maryland. In 2014 ontving hij een Veni-subsidie voor onderzoek naar de vraag hoe je menselijk gedrag met wetenschappelijk onderzoek kunt meten.
 
Madelijn Strick is universitair docent bij Sociale, Gezondheid, en Organisatiepsychologie. Zij promoveerde cum laude in Nijmegen op de vraag in hoeverre humoristische advertenties effect hebben. Centraal in haar onderzoek staat het meten van emoties in het consumentengedrag.
 


Bètawetenschappen

Sanli Faez is universitair docent bij Natuurkunde. Hij deed zijn bachelor in Iran, maar vertrok voor zijn master naar Nederland. Na een master in Twente, promoveerde hij in Amsterdam en via Leiden en het Max Planck Instituut in Erlangen kwam hij terecht in Utrecht. Zijn vakgebied is Nanophonotics en onderzoekt de moleculen van diëlektrische ‘waveguides.
Laura Filion is universitair docent bij Natuurkunde, bij Soft Condensed Mattter Group die kijkt hoe materialen veranderen onder invloed van externe velden als zwaartekracht of elektriciteit. Zij kreeg in 2013 een Veni-subsidie voor haar onderzoek naar de manier waarop colloïden zich verspreiden. Ze doet dat onderzoek met behulp van computersimulaties.
Enrico Pajer is universitair docent bij Natuur- en Sterrenkunde. Deze Venetiaan heeft al gewerkt op de Amerikaanse universiteiten in Princeton en Cornell. Hij is gespecialiseerd in de kosmologie en de snaartheorie. 


 
Tom Wennekes is universitair hoofddocent Scheikunde bij Farmacie. Hij heeft daar zijn eigen lab op het gebied van chemische biologie en drugsonderzoek sinds hij begin januari naar Utrecht kwam. Hij ontving in 2015 een Vidi-subsdie die hij heeft ingezet voor zijn eigen lab. Zijn onderzoek gaat over suikercodes in het menselijk lichaam en hoe je die voor gezondheidsredenen te beïnvloeden zijn.


Geesteswetenschappen

Liesbeth van de Grift is universitair hoofddocent Geschiedenis. Ze heeft in 2010 een Veni-subsidie gekregen voor onderzoek naar kolonisatie in Europa tussen 1918 en 1940. Ze is mede initatiefnemer van het project ‘The Voice of Nature’ waarbij onderzocht wordt hoe de visie op natuur en milieu bestaande instituties en de invulling van de democratie beïnvloedt.

Annemarie Kalis is universitair docent bij het Departement Filosofie en Religiewetenschap. Ze heeft zowel een filosofische als een psychologische achtergrond; in 2009 promoveerde ze op het verschijnsel akrasia oftewel wilszwakte. Haar Veni-onderzoek richt zich op de vraag wat attitudes (zoals overtuigingen en oordelen) precies zijn, en hoe je ze kunt meten.
Susanne Knittel is universitair hoofddocent bij Literatuurwetenschappen. Van oorsprong is ze Duits, maar promoveerde op Italiaanse letterkunde in de Verenigde Staten. In 2015 publiceerde ze een studie over de manier waarop in Italiaanse en Duitse geschriften de Holocaust wordt herdacht. Met haar Veni-subsidie uit 2013 gaat ze verder met haar onderzoek naar oorlogsherinneringen.

Joas Wagemakers is universitair hoofddocent bij Religiewetenschappen. Zijn expertise is de islamalogie. Hij promoveerde in Nijmegen en ontving voor zijn proefschrift een Erasmusprijs, was verbonden aan Clingendael en is op dit moment visiting professor op Princeton University.
 


Geneeskunde

Martijn van den Heuvel  is universitair hoofddocent bij de afdeling Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum. Zijn achtergrond is die van kunstmatige intelligentie en in zijn huidige hersenonderzoek combineert hij informatica, psychologie en geneeskunde. Hij ontving dit jaar een Vidi-beurs. Hij heeft ook een populair wetenschappelijk film gemaakt.
Linda van Laake is universitair docent bij Geneeskunde en volgt de specialistenopleidiing Cardiologie. Ze promoveerde bij het Hubrecht Instituut in Utrecht werkte daarna anderhalf jaar als postdoc bij het Gladstone Instituut in Amerika. Op dit moment is ze lid van de jonge Gezondheidsraad.
 
Wim Otte werkt als onderzoeker bij Geneeskunde en ontving in 2015 een Veni-subsidie voor zijn onderzoek naar de functie van hersennetwerken en de rol die ze spelen bij het herstel na een beroerte.


 
Angela Sarabdjitsingh is universitair hoofddocent bij het hersencentrum Rudolf Magnus van het Universitar Medisch Centrum. Ze promoveerde in Leiden en kwam als postdoc naar Utrecht. Ze haalde een Veni-subsidie binnen met onderzoek naar stress en hersenontwikkeling.
 


Geowetenschappen

Francien Peterse is universitair docent Organische Geochemie waar ze onderzoek doet naar het CO2 gehalte op de zeebodem afkomstig vanuit de rivieren. Hiervoor kreeg ze in 2013 een Veni-subsidie. In 2011 ging ze met een Travel Award werken in Zürich.

 
Amir Raoof is universitair hoofddocent bij Hydrogeologie en Geochemie. Hij studeerde in Iran en kwam via Californië in Utrecht terecht waar hij ook promoveerde. Hij combineert zijn werk aan de UU met een Europees onderzoeksproject bij het instituut  Deltares. Zijn onderzoek richt zich op het effect van stoffen op een poreuze bodem.
 
João Trabucho Alexandre is universitair docent bij Aardwetenschappen. Hij studeerde in Portugal en kwam daarna naar Utrecht voor een master en een promotie. Zijn specialisatie is de petreologie, het vakgebied dat het ontstaan, de structuur en de samenstelling van stenen onderzoekt.
 


Recht, Bestuur, Bestuur en Organisatie

Elaine Mak is deze zomer benoemd tot hoogleraar Jurisprudentie en daarmee de enige prof in het gezelschap. Ze promoveerde in Rotterdam en heeft een indrukwekkende reeks fellowhips op haar naam in onder meer Berlijn, Washington, Oxford en Florence. In 2016 kreeg ze een Vidi-subsidie voor onderzoek naar de ontwikkeling van juridische structuren in de Europese Unie.
Brianne McGonigle is een senior post-doc onderzoeker, verbonden aan het Studie en Informatiecentrum voor Mensenrechten (SIM). Ze studeerde in Boston en promoveerde in Utrecht. Ze is een advocaat met als specialisatie internationaal recht en met name mensenrechten. Ze heeft praktijkervaring in het team dat burgerpartijen vertegenwoordigd in zaken van Cambodja en voormalig Joegoslavië. Ze is co-directeur van het Netherlands Office of the Public International Law & Policy Group (PILPG)
Rianka Rijnhout is universitair hoofddocent bij het Molengraaffinstituut. Ze studeerde en promoveerde in Utrecht. Haar specialisatie is aansprakelijkheid en schadevergoedingsrecht waarbij ze multidisciplinair wil onderzoeken welke factoren kunnen bepalen wat een terechte schadevergoeding is.
 
Lars Tummers is universitair hoofddocent bij Bestuurskunde en onderzoeksfellow in Arizona. Voor zijn Rotterdamse proefschrift ontving hij de landelijke Praemium Erasmianum. Hij was projectleider van Lipse, een Europees onderzoeksproject naar innovatie in de publieke sector. Hij ontving een Veni-subsidie om te onderzoeken hoe je het best om kan gaan met burgerlijke agressie.

Advertentie