Rechten kiest voor concentratie

Na jaren van verspreiding over een aantal stadspanden gaan de Utrechtse juristen hun activiteiten concentreren in Janskerkhof 2-3 en Achter Sint Pieter 200. Door het afstoten van een aantal huurpanden moet in 2015 ongeveer twintig procent minder ruimte in gebruik zijn dan op dit moment.

Dat blijkt uit een notitie van het bestuur van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (Rebo) over de huisvesting op lange termijn. Zonder forse krimp kan de armlastige faculteit de stijgende huisvestingslasten onmogelijk veel langer opbrengen, constateert het bestuur. De enige oplossing is een efficiënter ruimtegebruik, waardoor de komende tijd een aantal dure huurpanden kan worden afgestoten.

Uit de notitie blijkt dat de Rebofaculteit op dit moment nog beschikt over ruim 14.000 vierkante meter. Volgens de universitaire normen voor zitkamers (8,5 vierkante meter per full-time medewerker) en onderwijsruimten zouden 11,500 vierkante meter moeten volstaan. Die reductie hoopt het faculteitsbestuur in 2015 gerealiseerd te hebben door de concentratie van het departement Rechten in twee grote panden.

Volgens de notitie is het streven van het bestuur om alle onderzoeksafdelingen van het departement op termijn onder te brengen in Achter Sint Pieter 200. Bestuur, ondersteuning en onderwijs moeten een plaats krijgen in Janskerkhof 2-3 en drie daarop aansluitende pandjes in ’t Hoogt.

Op dit moment wordt onderzocht of dit streven haalbaar is en of in het voormalige Provinciehuis ASP 200 voor alle groepen goede werk- en ontmoetingsplekken gemaakt kunnen worden. Streven daarbij is dat de verschillende afdelingen zoveel mogelijk hun eigen gezicht kunnen behouden, aldus de notitie.

Groot voordeel van de geplande operatie is volgens de bestuursnotitie dat door de concentratie in twee grote clusters bij Rechten, net als bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap in de Bijlhouwerstraat, een community van medewerkers en studenten kan ontstaan. Om ook de economen die kans te geven verhuizen de medewerkers van economie deze zomer van Janskerkhof 12 naar het Kriekenpitplein op het terrein van het University College, waar hun studenten al enige tijd onderwijs krijgen.

Advertentie