‘Studenten zouden dit vaker moeten doen’

Body: 

Twee spandoeken aan de gevel, een medewerker van Security die op afstand een oogje in het zeil houdt, een opgeplakte mededeling dat colleges zijn verplaatst naar elders en dat het 'hok' van Alias vandaag niet bereikbaar is, en bezetters die voor een wijd open deur gemoedelijk met passanten staan te keuvelen. Zelden is een bezet gebouw zo gemakkelijk toegankelijk geweest.

Twee spandoeken aan de gevel, een medewerker van Security die op afstand een oogje in het zeil houdt, een opgeplakte mededeling dat colleges zijn verplaatst naar elders en dat het 'hok' van Alias vandaag niet bereikbaar is, en bezetters die voor een wijd open deur gemoedelijk met passanten staan te keuvelen. Zelden is een bezet gebouw zo gemakkelijk toegankelijk geweest.

Het dialoogje op de stoep zou moeiteloos in een absurdistisch toneelstuk passen. “Mag ik hier naar binnen?” vraagt een studente muziekwetenschap. “Alleen als je je aansluit bij de bezetting”, is het strenge antwoord. “Maar hoe doe ik dat dan?” luidt de voor de hand liggende vraag. “O, heel eenvoudig, door naar binnen te gaan.”

Dat doen we dus zelf ook maar, om te ontdekken dat in de hal van het historische pand van de faculteit Geesteswetenschappen op Drift 21 een al even ontspannen sfeer heerst als buiten op de stoep. Terwijl een bezetter achter een geïmproviseerde balie koffie serveert, staren een paar studenten muziekwetenschap enigszins doelloos voor zich uit.

Bob Marley
“Ik ben uit Den Bosch gekomen voor een college methode van de muziekwetenschap”, zegt Sem, “maar dat college ging niet door omdat de zaal bezet is. Op zich ben ik het wel eens met het feit dat studenten actie voeren tegen de bezuinigingen, maar of dit nou de beste manier is, dat vraag ik me af. Ze hadden in ieder geval wel voor een wat drukker programma mogen zorgen, want er is hier weinig te beleven.”

Elaine knikt: “Ik was er op het Malieveld niet bij, dus nu voer ik toch nog een beetje actie. Dat vind ik wel mooi. Maar het is gek dat er in het gebouw van Muziekwetenschap totaal geen muziek is. Bij allerlei revoluties heeft muziek een belangrijke rol gespeeld. Dit zou een mooie plek zijn voor een nieuwe Bob Marley.”

Even verderop bladert docent Theodor Dimutrescu door zijn aantekeningen. Vanochtend vroeg had hij al van decaan Wiljan van den Akker gehoord dat zijn college niet door zou gaan, maar hij is toch maar even komen kijken. Als het bij deze ene keer blijft heeft hij geen problemen met de bezetting. “Ik was wel tevreden toen ik het nieuws hoorde, want ik ondersteun de protesten tegen de bezuinigingen op het hoger onderwijs. Studenten zouden dit vaker moeten doen.”

Klein offer
Woordvoerder Jillis van de bezetters is tevreden over de manier waarop de actie tot nu toe verloopt. Dat een paar colleges niet door konden gaan, was jammer maar onvermijdelijk omdat een aantal bezetters de collegezaal als tijdelijke verblijfplaats heeft ingericht. “Niet dat we het leuk vinden om colleges te dwarsbomen, maar vergeleken bij wat we met zo’n bezetting kunnen winnen, is dit in feite maar een klein offer wat we van studenten vragen.”

Hij erkent dat er op dit moment in het gebouw niet veel gebeurt, maar dat zal vanmiddag anders worden. “We beginnen met een discussie over de stand van zaken rond de bezuinigingen en hoe nu verder. Daarna vertonen we films en praten we verder.” Hij hoopt dat niet alleen studenten maar ook docenten de weg naar de Drift zullen weten te vinden. “Als er docenten zijn die hier college willen komen geven over een aan de bezuinigingen gerelateerd onderwerp, dan zou dat geweldig zijn.”

 

College van bestuur
Terwijl een aantal bezetters naar de Neude vertrekt voor een spaarzaam bezochte manifestatie, praat een delegatie van de bezetters met directeur Joop Kessels van de universitaire bestuursdienst. Het gesprek gaat onder meer over de vermeende lobby van de colleges van bestuur om de langstudeerdersboete af te wentelen op studenten. Als afgezant van het college deelt de inmiddels geroutineerde onderhandelaar de bezetters mee dat daarvan bij het Utrechtse college niets bekend is.  

Hij maakt de bezetters duidelijk dat de universiteit hen liefst zo snel mogelijk ziet vertrekken, vertelt een woordvoerder van het college. In eerste instantie heeft de universiteit afgezien van het doen van aangifte. Ook wordt de bezetters op dit moment nog geen ultimatum gesteld. Wel waarschuwt Kessels hen om voor hun eigen veiligheid de gebarricadeerde nooduitgangen zo snel mogelijk weer vrij te maken. Rond kwart voor zes zal een tweede gesprek tussen Kessels en de bezetters volgen.

Facebook Twitter Whatsapp Mail