'Behoudt innovatieve en duurzame zonnecelontwikkeling voor Nederland'

Body: 

Een mogelijk vertrek van zonnefoliefabriek Helianthos uit Nederland zou na de sluiting van Organon een nieuwe klap betekenen voor de Nederlandse kenniseconomie. Dat zegt de Utrechtse hoogleraar Ruud Schropp naar aanleiding van een bericht in de Volkskrant van donderdag 21 oktober.

Een mogelijk vertrek van zonnefoliefabriek Helianthos uit Nederland zou na de sluiting van Organon een nieuwe klap betekenen voor de Nederlandse kenniseconomie. Dat zegt de Utrechtse hoogleraar Ruud Schropp naar aanleiding van een bericht in de Volkskrant van donderdag 21 oktober.

Volgens de krant zou Vattenfall, het Zweedse bedrijf dat Nuon heeft overgenomen, op zoek zijn naar een investeerder voor Helianthos, een dochteronderneming van Nuon. Mocht geen investeerder gevonden kunnen worden, dan dreigt mogelijk zelfs sluiting voor het bedrijf, al acht Schropp die kans klein, gezien de gunstige vooruitzichten van de Helianthos-zonnefolie. Als vermoedelijke reden voor het besluit van de leiding van Vattenfall noemt de Volkskrant de keuze voor kernenergie boven zonne-energie.

Helianthos werd een kleine tien jaar geleden opgericht door AkzoNobel om de commerciële ontwikkeling mogelijk te maken van een nieuw, door Schropp in samenwerking met collega’s uit Delft en Eindhoven ontwikkeld procedé voor de fabricage van zonnefolie, zonnecellen geplakt op superdun folie. Enkele jaren later werd het bedrijf overgenomen door Nuon, dat enthousiast was over deze nieuwe ontwikkeling.

Na de overgang van Nuon in Zweedse handen is dat enthousiasme kennelijk bekoeld, constateert Schropp. “Het zou wel heel triest zijn als Vattenfall de stekker uit het project zou trekken, net nu de door ons ontwikkelde zonnefolie klaar is voor massaproductie. Het enige dat nog nodig is, is een investering in een fabriek.”

Voor het huidige Utrechtse zonnecelonderzoek zou het verdwijnen van Helianthos uit ons land geen nadelige gevolgen hebben, zegt Schropp. “We zijn al weer een stap verder en bezig met allerlei nieuwe concepten. Wat ik zo droevig vind, is dat een eventueel vertrek van Helianthos een gemiste kans zijn voor Nederland om zijn opgedane zonnecelkennis ook werkelijk te benutten.

“De overheid dringt altijd aan op kennisvalorisatie, maar diezelfde overheid moet dan ook ingrijpen als Vattenfall de garantie dat zij het beleid van Nuon op het gebied van duurzame energie zou voortzetten, niet zou nakomen. Van een zo succesvol product van Nederlands fundamenteel onderzoek moet Nederland toch ook de vruchten kunnen plukken.”

EH

Facebook Twitter Whatsapp Mail