Casper Erkelens terug in functie

Body: 

Casper Erkelens is door decaan Gerrit van Meer met onmiddellijke ingang opnieuw aangesteld als hoofd van het departement Natuur- en Sterrenkunde. Dit besluit volgt op een gesprek waarin Erkelens heeft verklaard constructief en loyaal mee te zullen werken aan de hervorming van de Faculteit Bètawetenschappen langs de lijn van het visiedocument.

Casper Erkelens is door decaan Gerrit van Meer met onmiddellijke ingang opnieuw aangesteld als hoofd van het departement Natuur- en Sterrenkunde. Dit besluit volgt op een gesprek waarin Erkelens heeft verklaard constructief en loyaal mee te zullen werken aan de hervorming van de Faculteit Bètawetenschappen langs de lijn van het visiedocument.

Een en ander blijkt uit een vrijdag 14 januari uitgegeven verklaring, die een einde maakt aan een curieuze episode in de geschiedenis van de faculteit Bètawetenschappen. Die episode begon met het op 22 december door interim-decaan Jan van Ree genomen besluit om Erkelens uit zijn functie van departementshoofd te ontheffen. Reden was diens weigering om het visiedocument over de toekomst van Bètawetenschappen te ondertekenen.

Na een vlammend protest van het massaal opgekomen departement volgde een volgens beide partijen constructief gesprek tussen een delegatie van hoogleraren natuur- en sterrenkunde en decaan Van Meer. Voor een beslissing over de situatie rond het geschorste departementshoofd moest echter gewacht worden op de terugkeer van Erkelens uit de Verenigde Staten.

Op woensdag 12 januari volgde het lang verwachte gesprek tussen Van Meer en Erkelens, waarin blijkens de uitgegeven verklaring een aantal misverstanden uit de weg is geruimd. Erkelens zegde toe loyaal mee te zullen werken aan de financiële gezondmaking van de faculteit langs de lijnen van het visiedocument. Voor Van Meer vormde die toezegging reden om de hoogleraar Fysica van de mens opnieuw aan te stellen als departementshoofd.

EH

Facebook Twitter Whatsapp Mail