Convenant neemt Rebofaculteit in wurggreep

Body: 

Een bezuiniging van negen miljoen euro in vijf jaar waarvan vijf miljoen op het personeel, een reductie van tweeduizend vierkante meter zitwerkruimten, en als klap op de vuurpijl het dreigement van een reorganisatie van het hele departement Rechten als volgend jaar blijkt dat de sanering niet voorspoedig verloopt.

Een bezuiniging van negen miljoen euro in vijf jaar waarvan vijf miljoen op het personeel, een reductie van tweeduizend vierkante meter zitwerkruimten, en als klap op de vuurpijl het dreigement van een reorganisatie van het hele departement Rechten als volgend jaar blijkt dat de sanering niet voorspoedig verloopt.

Dat is kort samengevat de kern van het convenant dat het college van bestuur recent met de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (Rebo) heeft gesloten. Aanleiding voor de set afspraken is het structurele tekort van de faculteit, dat zonder ingrijpende maatregelen in 2015 zou zijn opgelopen tot negen miljoen euro. Een voorname oorzaak is de sterke afname van studenten als gevolg van de invoering van de numerus fixus in 2007.

Schoon schip

De financiële problemen zijn zo groot dat het Rebobestuur geen kans ziet om, conform de wens van het college van bestuur, in 2012 schoon schip te maken. Daarom heeft het college de faculteit in ruil voor een concreet pakket aan maatregelen uitstel gegeven tot 2015. De afspraken daarover zijn in het convenant vastgelegd. Met de faculteit Bètawetenschappen en met de Universitaire Bestuursdienst is een vergelijkbare overeenkomst in voorbereiding.

De afspraken in het convenant zijn tweeledig. Aan de ene kant committeert de faculteit zich aan forse bezuinigingen. Eerder werd al een reorganisatie bij het ondersteunend personeel van Rechten afgekondigd. Maar ook het aantal hoogleraren in dat departement zal kleiner worden. Om het onderwijs kostendekkend te maken zullen cursussen met minder dan dertig studenten in de bachelor- en twintig studenten in de masterfase worden afgebouwd.

Glashard

Daar tegenover streeft de faculteit naar een toename van de inkomsten. Om die reden is met het college van bestuur afgesproken de numerus fixus per direct af te schaffen. Gehoopt wordt dat dat zal leiden tot een flinke toestroom van studenten. Ook worden onderzoekers opgeroepen om zoveel mogelijk subsidies en opdrachten voor onderzoek binnen te halen.

In de faculteitsraad sprak decaan Henk Kummeling zijn vertrouwen uit in het succes van de bezuinigingsoperatie. “En”, voegde hij eraan toe, “wij houden nu natuurlijk niet op met denken. Neem cursussen met een kleine instroom. Als een bachelorcursus met minder dan dertig studenten in staat is zichzelf te bedruipen of wij vinden die cursus essentieel voor ons profiel, dan kunnen wij in uitzonderingsgevallen besluiten om hem toch te geven. Maar de noodzaak moet dan wel glashard worden aangetoond.”

Klein en fijn

Een van de consequenties van het convenant is een forse toename van het aantal eerstejaars door het schrappen van de numerus fixus. Tot zijn genoegen kon Kummeling  de raadsleden meedelen dat de teller nu al de zevenhonderd aanmeldingen voorbij is. “Maar”, wilde studentraadslid Maarten Constant weten, “hoe valt zo’n enorme instroom te rijmen met het recente pleidooi van collegevoorzitter Van Rooy voor een kleine en fijne juridische honoursopleiding, “Waarom heeft Rechten dit moment niet gekozen om een heel andere richting in te slaan?”

Kummeling zuchtte wat ongemakkelijk. “In feite hebben we dat met de numerus fixus ook geprobeerd, maar die aanpak heeft niet gewerkt. Daarom hebben we nu de keuze gemaakt om de faculteit langs een andere weg financieel gezond te maken. De door mevrouw Van Rooy geschetste weg is op dit moment gewoon niet realistisch. Op zich is het een interessante discussie, maar om die aan te zwengelen zo kort na het sluiten van dit convenant, sorry, maar dat vond ik een wat minder handige timing.”

EH

Facebook Twitter Whatsapp Mail