Cursusevaluaties alfa’s openbaar

Body: 

Studenten Geesteswetenschappen kunnen straks op Blackboard lezen hoe cursussen van hun faculteit beoordeeld worden. De faculteitsraad is daar eind vorige week na lang debatteren mee akkoord gegaan. Openheid over het presteren van docenten blijft een teer punt.

Studenten Geesteswetenschappen kunnen straks op Blackboard lezen hoe cursussen van hun faculteit beoordeeld worden. De faculteitsraad is daar eind vorige week na lang debatteren mee akkoord gegaan. Openheid over het presteren van docenten blijft een teer punt.

Op dit moment krijgen alleen studenten die een cursus gevolgd hebben de resultaten van de cursusevaluatie te zien. Het faculteitsbestuur wil nu graag dat alle facultaire studenten kennis kunnen nemen van deze gegevens. Dat is immers belangrijke informatie voor studenten die cursussen moeten kiezen. Bovendien is de onderwijskwaliteit er volgens het faculteitsbestuur zeer bij gebaat. Als studenten weten dat er echt iets wordt gedaan met de evaluatieformulieren, vergroot dat de respons en betrokkenheid.

Het Utrechtse universiteitsbestuur noemde onlangs het informeren van studenten over de verbeteringen in het onderwijs een belangrijk speerpunt, naast het vergroten van het aantal werkplekken. Dit naar aanleiding van de slechte scores van de UU in de Nationale Studentenenquête op deze onderwerpen. Geesteswetenschappendecaan Van den Akker: “Als Utrechtse studenten nu in de Nationale Studentenenquête wordt gevraagd of ze invloed hebben op de kwaliteit van hun onderwijs, dan zeggen ze allemaal nee.”

Vorig jaar ontstond nog discussie in de faculteitsraad van Geesteswetenschappen. Raadslid Ernst-Otto Onnasch, nu universiteitsraadslid, dacht dat oordelen over docenten herleidbaar zouden kunnen zijn en vroeg zich af of er geen sprake was van schending van de privacywet. Juristen van de universiteit stelden echter dat het faculteitsbestuur door mocht gaan met het ontwikkelen van methoden om meer openheid te geven. Een rondgang van DUB liet kort voor de zomer zien dat er op veel plekken binnen de universiteit nog behoorlijk wat koudwatervrees is rondom het publiceren van studentenoordelen.

Ook dit academische jaar zorgde het onderwerp weer voor discussie in de raad van Geesteswetenschappen. Eind vorige week ging de raad echter akkoord met een regeling waarbij evaluatieresultaten voor alle studenten van de faculteit zichtbaar worden gemaakt binnen de afgeschermde Blackboard-omgeving. Op aandringen van de raadsleden is bepaald dat de resultaten na drie jaar van het intranet moeten verdwijnen. Bovendien krijgen opleidingscommissies nadrukkelijk de taak om te beoordelen in hoeverre er sprake is van een representatieve cursusevaluatie. Bij twijfel kan een opleidingscommissie beslissen de resultaten niet te openbaren.

Facebook Twitter Whatsapp Mail