Faculteit Rebo wacht op besluit bonden

Body: 

De faculteitsraad Rebo heeft maandag 15 november unaniem ingestemd met de reorganisatie van de ondersteuning van Rechten. Als de ambtenarenbonden dinsdag besluiten om het reorganisatieplan in december met het college van bestuur te bespreken, kan volgende week al worden begonnen met het overleg met de medewerkers over hun toekomst.

De faculteitsraad Rebo heeft maandag 15 november unaniem ingestemd met de reorganisatie van de ondersteuning van Rechten. Als de ambtenarenbonden dinsdag besluiten om het reorganisatieplan in december met het college van bestuur te bespreken, kan volgende week al worden begonnen met het overleg met de medewerkers over hun toekomst.

Inhoudelijk was de bespreking in de statige raadszaal (foto) van het voormalige Provinciehuis maandag niet meer dan een formaliteit. Op basis van eerder overleg constateerde de raad dat een reorganisatie, gezien de financiële problemen van Rechten, onvermijdelijk is. Doel is een teruggang van het aantal full-time arbeidsplaatsen in de ondersteuning van ruim 75 naar 61. Op jaarbasis moet deze ingreep een besparing van een kleine zeven ton opleveren.

Niet het plan zelf, maar de vraag hoe de ambtenarenbonden zich dinsdag zullen opstellen, domineerde de raadsvergadering. Op die dag wordt namelijk besloten of de decembervergadering van de bonden met het college van bestuur doorgaat. In die vergadering staat het reorganisatieplan op de agenda en alleen na een positief advies van de bonden kan het Rebobestuur starten met de uitvoering van de reorganisatie.

Verontwaardiging

Vorige maand hadden de bonden besloten om uit verontwaardiging over het afwijzen van het CAO-akkoord, alle overleg met de werkgevers op te schorten. Inmiddels hebben de landelijke besturen van zowel CNV als Abvakabo echter aan hun vertegenwoordigers laten weten dat die maatregele alleen net landelijk overleg betreft en dat het lokaal overleg binnen de dertien universiteiten naar hun mening gewoon moet doorgaan. Op dinsdag 16 november wordt hierover een knoop doorgehakt.

Als het reorganisatieplan in december in het Utrechtse lokaal overleg wordt behandeld, start de faculteit al op 23 november, direct na vaststelling van het plan door het college van bestuur, met de zogeheten belangstellingregistratie. Medewerkers kunnen dan aangeven wat hun ambitie is en of zij willen solliciteren op nieuwe functies.

Na nog enkele tussenstappen kan dan begin januari worden overgegaan tot het plaatsen van medewerkers in de nieuwe organisatie, die op 1 maart 2011 van start moet gaan. Gaat het lokaal overleg niet door, dan wordt de uitvoering van de reorganisatie opgeschort, deelde Rebodirecteur Eline den Boer de raad mee. “Dat betekent dat medewerkers dan langer op uitsluitsel over hun toekomst zullen moeten wachten.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail