Financieel meest gezonde faculteit moet ook bezuinigen

Body: 

De faculteit Sociale Wetenschappen moet 2 miljoen euro bezuinigen in 2012. Een taskforce buigt zich over de vraag waar het geld gevonden kan worden. Kwaliteit van en speerpunten in onderwijs en onderzoek zijn leidend, zei decaan Koops afgelopen vrijdag in de eerste faculteitsraadsvergadering. “Relatief zwakkere delen zullen we geleidelijk moeten afbouwen.”

De faculteit Sociale Wetenschappen moet 2 miljoen euro bezuinigen in 2012. Een taskforce buigt zich over de vraag waar het geld gevonden kan worden. Kwaliteit van en speerpunten in onderwijs en onderzoek zijn leidend, zei decaan Koops afgelopen vrijdag in de eerste faculteitsraadsvergadering. “Relatief zwakkere delen zullen we geleidelijk moeten afbouwen.”

Dat de bezuinigingen op het hoger onderwijs de hele universiteit voor financiële problemen stelt, was al bekend. Maar nu moet ook de financieel meest gezonde faculteit van de Universiteit Utrecht er aan geloven. “Het is de derde keer in 40 jaar dat er zo’n ernstige financiële aanslag op universiteiten wordt gepleegd”, zei decaan Willem Koops.

In de taskforce zitten leden van het faculteitsbestuur en de departementshoofden. De werkgroep houdt de gehele faculteit tegen het licht en kijkt op welke manier de verschillende opleidingen en het verschillende onderzoek passen in de profielen die de Universiteit Utrecht voorstaat, zonder de kenmerken van de gamma-faculteit uit het oog te verliezen. Want, zo stelt de decaan, “die willen we overeind houden”.

Ook kijkt de tasforce op welke manier er meer geld binnengehaald kan worden uit de beschikbare subsidies uit Nederland en met name uit Europa. Daarnaast zegt Koops “moeten we massa en focus in evenwicht brengen”. De grootte van een groep staat niet gelijk aan kwaliteit, zo is zijn redenering. “Maar”, zo geeft de decaan toe, “het meten van kwaliteit is moeilijk, met name bij de facultaire onderdelen die dichter tegen de alfawetenschappen aanhangen.”

Miljoenen

In het kalenderjaar 2012 verwacht de faculteit 2 miljoen euro minder te krijgen oplopend naar 3 miljoen in 2013. “We wisten al langer dat er zware tijden zaten aan te komen en hebben daarop geanticipeerd”, zegt directeur Sociale Wetenschappen Frank Jan van Dijk. “We hebben een groot huisvestingsproject waardoor we ruimte afstoten wat ons vanaf 2013 een miljoen euro per jaar in de kosten scheelt. Ook hebben we al zo’n twee jaar een selectieve vacaturestop en we hebben voldoende reserve. Dat komt mede doordat we eerder de opdracht van het college van bestuur kregen om aan het einde van het jaar geld over te houden als tegenwicht voor tekorten elders binnen de universiteit. Daardoor kunnen we een voor 2013 geraamd eenmalig tekort opvangen uit de reserve.”

Dit spaarpotje is echter alleen aan te spreken voor eenmalige uitgaven, zegt Van Dijk. “De structurele uitgaven zullen dus ook echt moeten worden teruggedrongen.” De verwachting is dat in 2012 ruim een miljoen extra gevonden kan worden bij huisvesting en ondersteuning; de rest – zo’n 8,5 ton – moet bij onderwijs en onderzoek vandaan komen. “Het meeste geld willen we dus uit ons huisvestingsproject halen, daarnaast zal het aantal arbeidsplaatsen worden teruggebracht via natuurlijk verloop en het in stand houden van de selectieve vacaturestop.”

Facebook Twitter Whatsapp Mail