Lijdt de kwaliteit van het onderwijs onder verdwijnen studentassistenten?

Geesteswetenschappen: studentenassistenten out, onderwijsstagiaires in

Body: 

Studenten Geesteswetenschappen kunnen zich gaan aanmelden als onderwijsstagiaires. De vacaturestop bij hun faculteit leidt ertoe dat opleidingen de betaalde studentassistentschappen gaan vervangen door stages voor studiepunten.

Geesteswetenschappen gaat vanaf dit voorjaar onderwijsstagiaires inzetten. Door de facultaire vacaturestop kunnen opleidingen geen gebruik meer maken van betaalde studentassistenten. Volgens vice-decaan Peter Coopmans dacht de faculteit al langer na over de mogelijkheid studenten onderwijservaring op te laten doen binnen de eigen universiteit.

Studenten van de Geesteswetenschappen-opleidingen kunnen straks gaan solliciteren op een stageplaats in het onderwijs van de faculteit. Vooralsnog wordt vooral gedacht aan het inzetten van geselecteerde bachelorstudenten als docent in het werkgroeponderwijs, maar ook studenten van educatieve masters of andere geïnteresseerde masterstudenten kunnen wellicht voor zo’n interne stage in aanmerking komen. Docententeams zijn  verantwoordelijk voor de selectie, training en begeleiding van de stagiaires. Zij moeten er ook op toezien dat de werkzaamheden passen bij het niveau van de studenten.

Vice-decaan Peter Coopmans zegt nog niet te kunnen overzien in welke mate opleidingen gebruik gaan maken van de mogelijkheid om studenten met studiepunten te compenseren voor een bijdrage aan hun onderwijsverplichtingen. “Bij opleidingen met cursussen met veel werkgroepen zal de behoefte groter zijn dan bij opleidingen met vooral kleine cursussen.”

Coopmans erkent dat de faculteit in het initiatief een aantrekkelijke en goedkope mogelijkheid ziet om de werkdruk voor docenten niet verder te laten oplopen. Toch was de kans volgens hem groot geweest dat de faculteit ook zonder de noodgedwongen invoering van de facultaire vacaturestop onderwijsstages mogelijk had gemaakt. “Dit stond al langer op ons verlanglijstje. Sommige opleidingen bieden incidenteel ook al een onderwijsstage aan. Het is een mooi instrument om studenten werkervaring op te laten doen. Als dit bevalt, gaan we er dan ook gewoon mee door, ook als we weer wat ruimer in onze jas komen te zitten.”

De vice-decaan benadrukt dat de stages vooral de student ten goede moeten komen en niet alleen de portemonnee van de faculteit. “Er moet een deugdelijk protocol zijn dat voorziet in een goede begeleiding en evaluatie. Bovendien zeggen we dat studenten in principe maximaal 7.5 studiepunt – incidenteel misschien 15 ects - hieraan mogen besteden.”

Studenten in de faculteitsraad zijn positief over de invoering van een stelsel dat studenten de mogelijkheid biedt binnen de eigen opleiding onderwijservaring op te doen. Toch hebben zij nog enkele twijfels. Studentassistenten bouwden in het verleden juist ervaring en deskundigheid op door vaak en gedurende een langere periode onderwijs te geven. Dit kwam de kwaliteit van het onderwijs ten goede. “Kunnen opleidingen onderwijsstagiaires die goed onderwijs geven behouden?”, vraagt voorzitter Samuel Zwaan zich af. “In de raadsvergadering zei de decaan dat opleidingen studenten die ze na hun stage als docent willen behouden moeten betalen, maar ik vraag me af hoe dat moet als er tegelijkertijd een vacaturestop is.”

Vice-decaan Coopmans vindt ook dat dit een lastig dilemma is. “Alleen als er extern geld is of als er een docent vertrekt, kunnen opleidingen ervoor kiezen om jong docenttalent voor langere tijd aan zich te binden tegen een financiële vergoeding. Daarom hoop ik vooral dat we met een goed doortimmerd stagesysteem met een goede begeleiding en training veel studenten kennis laten maken met doceren en tegelijkertijd de kwaliteit handhaven.”

Met een bezuinigingsplan hoopt de  faculteit vanaf volgend jaar een situatie te kunnen realiseren waarbij er ook weer middelen vrij komen om jonge onderwijsassistenten te kunnen aanstellen.

 

 

 

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail