Groen licht voor Rotterdamse celbiologen

Body: 

Het college van bestuur gaat meebetalen aan de komst naar Utrecht van twee Rotterdamse onderzoeksgroepen op het gebied van de cellulaire dynamica. Dat is de uitkomst van intensief overleg tussen het college, het interim-bestuur van de Bètafaculteit en departementshoofd Rens Voesenek van Biologie.

Het college van bestuur gaat meebetalen aan de komst naar Utrecht van twee Rotterdamse onderzoeksgroepen op het gebied van de cellulaire dynamica. Dat is de uitkomst van intensief overleg tussen het college, het interim-bestuur van de Bètafaculteit en departementshoofd Rens Voesenek van Biologie.

Dit voorjaar ontstond commotie in de faculteit, toen bleek dat de inmiddels vetrokken decaan Alfred Bliek buiten medeweten van de Utrechtse biologen een afspraak met de Rotterdamse toponderzoekers Casper Hoogenraad en Anna Akhmanova had gemaakt over de komst van hun twee groepen naar De Uithof. De gezamenlijke Utrechtse biologiehoogleraren protesteerden tegen de ‘exorbitante investering die Biologie wel eens diep in de rode cijfers kan doen belanden’.

Omdat het bestuur van Biologie de decaan van meet af aan duidelijk had gemaakt dat het departement het salaris van vijf extra onderzoekers onder wie twee hoogleraren onmogelijk alleen zou kunnen dragen, heeft het college van bestuur nu besloten om het departement de helpende hand te bieden, aldus Voesenek. “Er waren bindende afspraken gemaakt en het college vond terecht dat die moesten worden nagekomen. Daardoor kunnen de Rotterdammers hier in januari 2011 beginnen in één nieuwe groep.”

Afgesproken is dat het college en de faculteit Bètawetenschappen aanvankelijk het merendeel van de kosten van de transfer voor hun rekening zullen nemen. De exacte bedragen worden opgenomen in het convenant dat college en faculteit in oktober met elkaar hopen te sluiten. De komende jaren zal Biologie de kosten geleidelijk steeds meer voor eigen rekening gaan nemen. Dat kan volgens Voesenek omdat het departement dan door het pensioen van een aantal oudere onderzoekers wat meer financiële ruimte krijgt.

Inmiddels is ook de benoeming van een hoogleraar Ecologie en Biodiversiteit aanstaande. Een tweede bezwaar van de protesterende hoogleraren was dit voorjaar dat het accent binnen het departement door de komst van de Rotterdamse groep te veel in de richting van het ‘medische’ onderzoek zou verschuiven. Dankzij de toezegging van het college van bestuur is nu ook het evenwicht tussen de twee speerpunten van de Utrechtse biologie gegarandeerd, aldus een tevreden Voesenek.

EH

Facebook Twitter Whatsapp Mail