'Harder vechten voor onderzoeksgeld'

Body: 

Wetenschappers moeten harder leren vechten voor hun onderzoeksgeld en vaker de strijd aangaan met hun collega’s uit andere EU-lidstaten, vindt de Ierse eurocommissaris Máire Geoghegan-Quinn van onderzoek en innovatie.

Wetenschappers moeten harder leren vechten voor hun onderzoeksgeld en vaker de strijd aangaan met hun collega’s uit andere EU-lidstaten, vindt de Ierse eurocommissaris Máire Geoghegan-Quinn van onderzoek en innovatie.

Het waren strenge woorden die de eurocommissaris sprak voor een gezelschap van vertegenwoordigers van de wetenschap. In deze economische crisis mag geen steen op de andere blijven, zei ze. Zeker niet in het wetenschappelijk onderzoek, dat de ziel van de economie is.

Zoals er een Europese markt is gekomen, redeneerde ze, zou ook de Europese onderzoeksruimte minder last moeten hebben van landsgrenzen. Wetenschappers moeten hun onderzoeksbeurzen bijvoorbeeld zonder problemen kunnen meenemen naar een andere lidstaat.

Wetenschapsbudgetten zouden bovendien vaker op Europees niveau moeten worden verdeeld, want dat dwingt wetenschappers tot betere prestaties, aldus Geoghegan-Quinn. Er is dan immers meer concurrentie.

De afgelopen elf jaar is er in haar ogen veel te weinig gebeurd. Volgens haar is de situatie nu zo ernstig, dat hervormingen in het wetenschappelijk onderzoek niet langer kunnen wachten. Landen zouden daarom snel overeenkomsten moeten sluiten buiten Europese verdragen om.

Ze zou ook met Europese wetgeving kunnen komen, maar dat duurt haar te lang. Mochten de lidstaten de komende tijd te weinig voor elkaar krijgen, dan kan haar opvolger altijd nog een wet in de steigers zetten.

We kunnen het ons niet meer veroorloven dat hele delen van Europa niet of nauwelijks aan het spel om kennis en innovatie meedoen, stelt ze. Ze dreigt met naming and shaming van landen die de doelstellingen niet halen.

Nederland hoeft zich waarschijnlijk niet of nauwelijks aangesproken te voelen. Het verdeelt al jaren een flink deel van het onderzoeksbudget via competities van NWO. De Nederlandse wetenschap scoort ook goed in de ranglijsten.

 

Facebook Twitter Whatsapp Mail